De Witte Veen“neus”

De Witte Veen"neus" (ANWB Topografische Atlas)

p donderdagavond 29 maart 2007 zijn we in het donker in de buurt van “de neus”. Dat neus slaat op de vorm van het grensverloop bij boer Temmink aan de rand van het Witte Veen. Een mysterieus grensverloop, waarvoor we nog geen verklaring hebben gevonden. Het woordje twist in de naam Twistveen zal hier wellicht iets mee te maken hebben.

Omdat we alleen een fotootje hebben van grenspaaltje 839-C dat gemaakt is met een heel goedkoop digitaal cameraatje, willen we dat steentje nu even beter vastleggen.
Op deze plek loopt er een fietspad naar het Duitse Alstätte, pal langs de Hegebeek. Aan de overkant van de beek staat de fiere Gp 840.

Gp 840 in het donker (Foto Dick Waanders)

Met wat moeite krijgen we hem nog redelijk op de foto met behulp van flitslicht. De meeste foto's mislukken echter, omdat de camera niet kan scherpstellen in het donker.

Gp 839-C (Foto Aafke de Wijk)

Later blijkt dat we toch al een goede foto van Gp 839-C hebben, maar aangekomen op de plek waar hij zou moeten staan wacht ons een onaangename verrassing.

Gapend gat langs fietspad (Foto Dick Waanders)

Een gapend diep gat tussen de beek en het fietspad is alles wat er te zien is precies daar waar Gp 839-C zou moeten staan. In het gat kunnen we de steen niet ontdekken, maar we vrezen dat hij bedekt is met aarde.
De situatie is hier behoorlijk gevaarlijk, ondanks dat er waarschuwingszuilen staan en er lint omheen gespannen is. Van het fietspad is nog maar weinig over en een fietser kan in het donker makkelijk in het gat storten. We vragen ons af hoe lang de situatie al zo is.
De beek ziet er hier trouwens helemaal vervallen uit en de oevers zijn op veel plaatsen afgebrokkeld.

Het steentje stond aan de andere kant van de beek dan Gp 840 en op zichtafstand daarvan.

Gp 839-B (Foto Dick Waanders)

Weer een tiental meters verder, bij een bruggetje over de beek, staat een zeer buitengewoon model grenspaal. Het is een plastic buis die gevuld is met graniet. Alleen het metalen nummerplaatje met daarop 839-B maakt duidelijk dat het om een grenspaal gaat.
De grens maakt hier een haakse bocht en loopt het Witte Veen in.
De paal ziet er ook niet meer zo florissant uit, en er zijn reclamestickers op geplakt. Die gaan we natuurlijk meteen driftig verwijderen. Wat er op het bovenste, verdikte gedeelte heeft gezeten is ons even niet duidelijk.

Het gat is gedicht (Foto Dick Waanders)

Anderhalve dag later, op zaterdag 31 maart, gaan we hier opnieuw naartoe om de situatie nog eens bij daglicht te bekijken en betere foto's te maken. En wat zien we? Jawel, het gat is gedicht!
En waar zou grenssteen 839-C zijn gebleven? Zou hij nog opnieuw geplaatst worden of zou hij onder het zand begraven liggen? We vragen het ons af, het zou best kunnen dat de mensen die het gat gedicht hebben niet weten dat er een steen stond.

Gp 839-B (Foto Dick Waanders)

Ook vragen we ons af wat precies het doel van Gp 839-C altijd geweest is, want de ronde Gp 839-B staat weer aan dezelfde kant als Gp 840. Zou de beek de grens vormen of zou de grens de beek oversteken en weer terug? Op zich geen logische gedachte.

Gp 839-B (Foto Dick Waanders)

De reclamesticker hebben we verwijderd. De bovenkant ziet er nog niet zo netjes uit, maar inmiddels weten we dat er op de donkere plek een zwarte metalen plaat heeft gezeten met daarop in witte letters F9, de aanduiding voor een Duitse fietsroute.
Het plaatje vinden we niet terug in de omgeving, dus zal hij wel opzettelijk door iemand zijn verwijderd.

Gp 840 (Foto Dick Waanders)

Gp 840 staat er redelijk goed bij, nóg wel. Op eerder gemaakte foto's staat hij veel verder in het weiland dan nu. Je kunt er op wachten dat hij binnenkort de beek intuimelt.
Wij hebben in elk geval weer tijdig gewaarschuwd, maar of het helpt?

Gp 840 (Foto Dick Waanders)

Duidelijk is te zien dat de sokkel al grotendeels bloot is komen te liggen, en dat het water dichtbij is. Wéér gaat er een mooie grenssteen naar de knoppen!

Ook Gp 840 markeert een zeer scherpe bocht in de grens, en op zichtafstand staat dan ook Gp 840-A. Ook weer een fraai model, met een dakvormige bovenkant. Of dat per ongeluk is ontstaan kunnen we niet zeggen. Het lijkt erop dat het een bewust gemaakte vorm is.

Dit neuspuntje grens roept nog een paar vragen op bij ons.
Het fietspad naar Alstätte is geblokkeerd voor vierwielig verkeer met twee zware betonnen elementen, een ronde en een rechthoekige bak. Zoals meestal bij een groene grensovergang staan dit soort dingen ook precies op de grens.
Iets verder, net over de beek aan de linkerkant, staat Gp 840, maar de grens steekt hier níet het fietspad over, voor zover wij kunnen zien.
Het fietspad blijft dus nog even Nederlands gebied. Wel staat er op de linkerhoek een Duitse paddestoel die de weg wijst naar Alstätte, en rechts op de hoek een groot bord met menukaarten van een Duits restaurant, in zowel Duits als Nederlands.
We vragen ons af onder wiens verantwoordelijkheid dit pad valt, en derhalve wie de schade heeft moeten herstellen.
Dezelfde vraag geldt het deel van de beek die er langs het fietspad loopt. Die beek is tamelijk vervuild en verwaarloosd en kan wel wat onderhoud verdragen.

Omheining nabij Gp 840 (Foto Dick Waanders)

Het was hier altijd een mooi verstild plekje, maar nu is er tussen Gp 840 en Gp 840-A een zeer stevige omheining neergezet, die wellicht nog hoger wordt, gezien de lengte van de ijzeren palen.
Het doel van die omheining hebben we niet kunnen ontdekken, evenmin als een ingang naar het afgezette veldje. Opvallend is wel dat de omheining op Nederlandse grond staat en aan één kant precies langs de grens loopt.
Ook is er een stroomkabel aangebracht die ondergronds naar een soort elektrakast aan een boom naast de beek is bevestigd. In de beek liggen allerlei stukken afgeknipte kabel. We hopen maar dat hier geen illegale activiteiten gaan plaatsvinden.