De Vrijstaat Beukeveld

n het interview met dhr. Posthumus heeft dhr. Waanders het over de grenspalen 142 tot en met 144 waarbij een Nederlander een soevereine staat heeft uitgeroepen. Deze Nederlander ben ik en de staat Beukeveld bestaat nog steeds ondanks verwoede pogingen van Nederlandse en Duitse kant om zo'n staat te torpederen.

Allereerst enige achtergrond hoe wij als familie Beukeveld tot het uitroepen van zo'n staat zijn overgegaan.

Vanaf 1952 tot aan 1972 ben ik aan de Duitse grens op een boerderij opgegroeid. In het begin was het een kleine boerderij, die door hard werken en inzicht tot een zeer grote is uitgegroeid. Midden jaren 1990 kocht mijn vader en broers een stuk Duits land alwaar wij als kleine kinderen altijd tegen op keken omdat deze zo'n meter hoger lag dan de omgeving. Deze kamp werd de Kamp Schipper genoemd naar de Duitse familie die toen eigenaar van dit stuk grond was. In eerste instantie hadden mijn broers een groter stuk Duitse grond gekocht, dat door toedoen van een Duitse notaris niet doorging omdat zij er toen achter kwamen dat dit gebied industrieterrein zou worden. De kamp van Schipper, groot 1,8 ha., bleef over.

Wij kregen toen aan beide zijden van de grens grond te liggen.
In 1999 werd dit industrieterrein, waarbij de burgemeester van Coevorden en Emlichheim (Duitsland) de twee directeuren werden om dit industrieterrein te exploiteren. Zij wilden toen onze grond wel kopen doch boden hier te weinig voor. Meteen werd een onteigeningsprocedure ingesteld, die door een fout van de gemeente Coevorden niet doorging. Zij namen een verkeerd kavelnummer. Een nieuwe onteigening konden wij vanwege belangenverstrengelingen pareren.

Daarna voerden wij zes jaar strijd die wij door tussenkomst van de banken dreigden te verliezen. Wij werden toen gedwongen om de kavels goedkoop aan de gemeente Coevorden te verkopen.

In het voorlopig koopcontract is de Duitse kavel nog 1,80.00 ha. groot (zie bijlage). Bij de zelfde notaris die ons eerder had bedrogen was de kavel slechts 1,52.00 ha. groot.
Zij negeerden hierbij de sloot die om de kavel zit. Nadat zij vier maanden later de kavel hadden betaald heb ik op naam van mijn vader de soevereine staat Beukeveld uitgeroepen.

Een deel van de soevereine staat Beukeveld

De eerste maanden werden wij compleet genegeerd. Daarna hadden wij door dat de gemeente Coevorden de andere weghelft over ons stukje grond aan wou leggen. Wij hebben toen de publiciteit gezocht met de doelstelling dat de gemeente wel met ons ging praten. Dit praten bleek een misvatting te zijn, zij gingen gewoon door met het aanleggen van de weg.

Een van de brieven naar Balkenende werd daarbij misbruikt om mij een dag in de politiecel op te sluiten wegens bedreiging van Balkenende. Deze zelfde brief werd vorige week gebruikt om mij een werkstraf van honderd uur op te leggen vanwege de bedreiging met bommen. Ondanks het feit dat de betreffende brandbare spullen niet in Nederland liggen doch in Duitsland of in de staat Beukeveld doet volgens de rechter daar niet aan af. Ik heb gedreigd, doorvoor moet worden gestraft. De betreffende brief vinden jullie bijgevoegd.

Omdat wij via Nederland tegen niet fair spelende ambtenaren opliepen zijn wij in Duitsland gaan vragen of wij daar nog een kavel grond hadden liggen.
Ook Duitland liegt mee omdat Landkreis Niedersaksen net als de provincie Drenthe groot aandeelhouder van het industrieterrein Europark is.

Beiden landen beweren dat via de genormaliseerde grensstenen met het zelfde nummer de grens precies tussen de beiden stenen loopt. Nederland heeft dan de helft van de sloot via de Nederlandse en Duitsland de andere helft via Duitse kavel gekocht. Hiermee wordt de sloot naar onze mening onrechtmatig van ons ingepikt.
Via het grenstraktaat van 1824 gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover is de grens gedetailleerd vastgelegd.

Over de grenspalen 142 tot en met 144 wordt geschreven dat het gehele gebied ertussen Hannoverisch is. Dit gebied is dus Duitsland. Daarna hebben zij een tweede grenspaal met nummer 144 geplaatst.
De reden van deze plaatsing is ons niet bekend, misschien keen jullie de achtergrond?

Het grenscontract van 1824 is nog steeds geldig. Nederland kan dus nooit voorbij de grenspalen 142 tot en met 144 de helft van de sloot hebben gekocht.

Duitsland beweert op schrift dat zij de helft van de sloot hebben gekocht. Blijft over de andere helft die niet in Nederland en niet in Duitsland ligt en aan de familie Beukeveld toebehoort.

Vanwege mijn werk moest ik in de luwte opereren, de reden dat jullie niet zoveel van ons horen.

Het doel van dit lange relaas is bekendheid aan de merkwaardige situatie rondom de grenspalen 142 tot en met 144 te geven en om een vraag te mogen stellen of jullie weten waar wij oude kadastertekeningen van dit gebied kunnen vinden zodat wij onze aanname over een soevereine staat verder kunnen onderbouwen.

Bijgevoegd vinden jullie enkele tekeningen van dit gebied alsmede enkele stukken uit de traktaten.

Gerard Beukeveld