De Twistveenweg

Fietspad (Foto: Dick Waanders)

[23 maart 2010]

Er zijn vast méér Twistveenwegen in Nederland, maar die waar we het nu over hebben ligt in de gemeente Haaksbergen en parallel aan de grens. Het is één van de weinige zandwegen die er nog in Nederland zijn. Op het naambord staat “Twistveenweg - naar de gronden genaamd Het Twistveen”.

De laatste keer dat we aandacht aan dit punt besteedden, was onder de titel “De Witte Veen'neus'”, maar opnieuw blijkt dat Nederland tot in de verste uithoeken voortdurend verandert en we kunnen dus weer een nieuw verhaal maken.

Op het fietspad naar Alstätte mogen de fietsers en wandelaars na de betonnen blokkeringselementen nu harder dan 60 km/h, gezien het nieuwe bord. Duitsland begint nog niet bij de versmalling, het pad loopt nog een poosje op Nederlandse bodem langs de beek.

Gp 839-C (Foto: Dick Waanders)

De laatste keer was het pad erg gevaarlijk door een grondverzakking. Op de plek van de afkalving door de beek stond altijd grenspaal 839-C, maar die was toen verdwenen. Twee dagen later was het gat weliswaar gedicht, maar de steen niet herplaatst. Inmiddels staat er weer een nieuw substeentje, met fonkelnieuw nummerplaatje.

Gp 839-C (Foto: Dick Waanders)

Helaas is dat plaatje nauwelijks zichtbaar door een plastic wit-zwart bermpaaltje. Maar dat is makkelijk even te verwijderen, zodat we het steentje beter in beeld krijgen. Uiteraard hebben we de bermpaal daarna weer op zijn plek gezet. Een goed idee, die bermpaaltjes, want zo beschermen ze de steen in de zomer als de begroeiing hoog staat. Bermmaaiers letten namelijk niet altijd goed op dit soort voor hen hinderlijke obstakels.

Gp 840 (Foto: Rita Melgert)

Nummer 840, die aan de andere kant van de beek staat, wordt nu enigszins misbruikt doordat er draden aan bevestigd zijn. Geen fijn gezicht, en hopelijk wettelijk niet toegestaan!

Gp 840-A (Foto: Rita Melgert)

Zijn we het vergeten, of zien we nu pas voor het eerst dat 840-A een kwart slag gedraaid staat opgesteld? Links is namelijk Duitsland en rechts is Nederland, de O staat voor Overijssel.

Gp 840-A (Foto: Rita Melgert)

Aan de Duitse kant ontbreekt de M van Münster, en dat geldt eveneens voor de volgende stenen langs de Twistveenweg.

Gp 840-B (Foto: Dick Waanders)

In 2007 is gp 840-B nauwelijks te vinden tussen de dichte begroeiing.

Gp 840-B (Foto: Rita Melgert)

Dat is nu geheel anders. De berm is over de gehele lengte van de weg ontdaan van struikgewas en de steen is nu in volle glorie en van alle kanten te bewonderen.

Gp 840-B (Foto: Rita Melgert)

Aan één zijde zit helaas een ernstige en tamelijk verse beschadiging, misschien gekomen tijdens het snoeien van de bosjes?

Gp 840-B (Foto: Rita Melgert)

Nóg ernstiger is deze stapel takken die ongetwijfeld met Pasen aangestoken gaat worden, op té dichte afstand van de steen. Dat kan alleen maar tot meer schade leiden.

Flamingo route (Foto: Rita Melgert)

En dat net nu de steen gebombardeerd is tot toeristische attractie. Wie het hele verhaal over grensstenen op het bord “Flamingo route 47” uit zijn hoofd weet na te vertellen, heeft een goed geheugen!