Van wie zijn de grenspalen?

[24 oktober 2008]

Op het thema “Van wie zijn de grenspalen?” is een reactie binnengekomen van Henk Bakker van de gemeente Hardenberg. Hij stuurde ons een correspondentie met medewerkers van het Nederlandse Kadaster. Dit is hun antwoord op de gestelde vraag:

“Ik kom tot de conclusie dat de rijksgrensstenen gezamenlijk eigendom zijn van België respectievelijk Duitsland en de Nederlandse Staat (mijns inziens moet dat dan het Ministerie van Buitenlandse zaken zijn). De Nederlandse Staat heeft vanuit dit (gezamenlijke) eigenaarschap bij verdrag de Nederlandse provincies verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van de grens en de grensstenen. Nederlandse provincies krijgen van de Staat jaarlijks budget hiervoor hoewel in de praktijk voor de jaarlijkse kosten meestal geen rekening gestuurd wordt door de provincie. De kosten van herstel over vernieuwing zullen in gelijke delen ten laste van de twee Staten komen. Het Nederlandse Kadaster ondersteunt de provincies hierbij. Vanuit de Nederlandse kant gezien voeren de provincies derhalve het eigenaarschap van de grensstenen van hun grondgebied uit 'in opdracht van de Staat'. Voor zo ver wij weten is de situatie aan de Belgische en Duitse kant van de grens hetzelfde.”

Op de vraag wat de ondersteuning van het Kadaster inhoudt, wordt als volgt geantwoord:

“De situatie met België en Duitsland is verschillend. Met België zijn de provincies (en gemeenten) leidend. Op hun verzoek geven wij jaarlijks ondersteuning door met name meetwerkzaamheden en deelname aan het (jaarlijks) overleg.
Met Duitsland wisselt de coördinatie / verantwoordelijkheid voor de rijksgrens elke 3 jaar. Dit betekent dat het Nederlandse Kadaster 1 keer in de 6 jaar de schouw en herstel coördineert en regelt.”