Boek: Zur Geschichte der Grenze

Boek: Zur Geschichte der westfälisch-niederländische Grenze

et boek is totaal zo’n 400 bladzijden. Dus best een lijvig relaas.
Het staat vol met historische wetenswaardigheden over de Westfaals-Nederlandse grens.
Incl. grenspalen natuurlijk.
Veel foto’s van oude kaarten.
Geschiedenis van de Westfaals-Nederlandse grens.
Grensfouten en grensbepalingen van 16e tot 20e eeuw.
Bronnen.
Grensverdragen van Münster, Pruisen met Gelderland, Overijssel resp. Nederland.

PS: Band 76 is ook leuk: “Smokkelverhalen in ’t platduuts”.

Kees van Rijn, Arfgood Buurse [17 november 2008]