Boek: Wat een grens bepaalt

Boek: Wat een grens bepaalt

e titel is - taalkundig gezien - een beetje ongelukkig gekozen. Op de stijl waarin het boek geschreven is, valt daarentegen weinig aan te merken. Het boek bevat heldere taal en is overzichtelijk van opmaak.
In de inleiding is de titel iets duidelijker geformuleerd: “Wat heeft deze grens toen en later bepaald?”

De plaats Langeveen, en het aangrenzende Bruinehaar, hebben mij altijd al geïntrigeerd. In de zeventiger jaren was ik regelmatig in het dorp samen met de Almelose band The Spurs, die hier regelmatig optrad.
In de vlakbij gelegen grens met Duitsland was ik toen nog niet geïnteresseerd.
Toen ik er vele jaren later weer eens spontaan terechtkwam tijdens een verkenningstocht per auto, en ook bij de - zeer smalle - grensovergang aanbelandde, ervoer ik de aparte sfeer van deze afgelegen streek.
Weer later raakte ik, tijdens een wandeling over het lange kommiezenpad bij Bruinehaar, gefascineerd door de daar aanwezige grensstenen, hetgeen leidde tot deze webzijde.
Het is ook altijd een van mijn favoriete wandelgebieden gebleven, vooral doordat er ongestoord langs de grens kan worden gewandeld.

De inleiding van het boek stelt dat het woord grens halverwege de negentiende eeuw meer “raakvlak” betekende dan “scheiding”: “Het waren vooral gezinnen, veelal met Nederlandse nationaliteit, die zich enige jaren later op de Striepe en in de venen van Balderhaar, Itterbeck en Getelo vestigden en zich met Langeveen verbonden voelden.”

Het vaststellen van de grens is door de eeuwen heen met heel wat schermutselingen gepaard gegaan, steeds weer meenden overheden of personen van beider zijde recht te hebben op bepaalde stukken grond, en daar moest dan weer een middenweg tussen gevonden worden.
Het grensdeel tussen grenspaal 93 en 99 wordt in het boek behandeld. Bij het lezen krijgt men soms een beeld voor zich van de oerveengebieden die hier ooit geweest zijn, en die in de loop der tijd ontgonnen en bewoonbaar gemaakt zijn.

Het boek is een écht boek, dat wil zeggen met een harde kaft en in standaard boekformaat. Alle afbeeldingen zijn in zwart-wit, op die van grenssteen 93 op de achterkant na.
Een groot deel van de 240 pagina's gaat over “Families over de grens” en is minder interessant voor de gemiddelde grensliefhebber. Het boek kost in de boekhandel 25 euro.

[4 januari 2008]