De Nieuwe Dinkellander: Snippertsteen

Foto: De Nieuwe Dinkellander

De zogenaamde Snippertsteen die in vroegere tijden de grens tussen de Lonnekermarke, Luttermarke en Lossermarke markeerde, werd voorzien van een informatiebordje. (Foto: De Nieuwe Dinkellander)

(Filmpje: http://youtu.be/Y5WRg2ov7To)


[17 feb 2014]

LOSSER - De Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker (SHSEL), de historische verenigingen De Dree Marken in De Lutte en de Historische Kring Losser hebben een stukje geschiedenis nieuw leven ingeblazen. Onder grote belangstelling werd in het Oldenzaalse Veen de driemarkensteen in volle glorie hersteld.

De zogenaamde Snippertsteen die in vroegere tijden de grens tussen de Lonnekermarke, Luttermarke en Lossermarke markeerde, werd voorzien van een informatiebordje. In een power- point presentatie in de Judithhoeve beschreef Erik Rolevink van de SHSEL de historie van de markestenen als vroegere markering van het grondgebied van kleine boerenkoninkrijkjes. Met het ontstaan van de gemeenten eindigde het doel van de markestenen als grenssteen.

Zo werd de definitieve grens tussen de gemeenten Losser en de toenmalige gemeente Lonneker bepaald op 10 april 1826. Op die dag ging een gezelschap op pad om in het veld de grens te inspecteren en vast te stellen. De landmeter van het kadaster, burgemeester G. Feuilleteau van Losser en burgemeester W.P.C. Greve van Lonneker werden daarbij vergezeld van vier aanwijzers, twee uit elke gemeente die goed van de grenssituaties op de hoogte waren. De grens werd nauwkeurig nagelopen van markesteen tot markesteen. Door de landmeter werd proces verbaal opgemaakt dat de basis vormde van de huidige gemeentegrenzen. Werd voorheen jaarlijks een “loakgang” langs de markestenen gemaakt om te controleren of alle grensmarkeringen, het zogenaamde laken, nog wel op dezelfde plaats lagen, na de bepalingen van de gemeentegrenzen was dat niet meer nodig. De jaarlijks verplichte loakgang was niet meer nodig, raakte in vergetelheid en daarmee verdwenen in de loop der jaren ook markestenen uit het gezicht- en aandachtsveld. Uit historisch oogpunt bleven voor de historische verenigingen de markestenen nog wel interessant. De Historische Kring Losser beschreef in het jaar 2002 in haar uitgave Oet Dorp en Marke nog eens een loakgang langs de bekende markestenen. In andere plaatsen was dat niet anders. Ook de huidige gemeente Enschede, waartoe Lonneker behoort, was actief. Het was voorzitter Hans van der Sleen van de Loaksteen- en Begraafplaatsencommissie van de SHSEL die het idee lanceerde zo veel mogelijk de verdwenen gewaande markestenen op te sporen en uit de vergetelheid te ontrukken door ze te voorzien van een naambordje met korte beschrijving. Het zou moeten resulteren in een mogelijke fietsroute langs de vroegere grensmarkeringen. Het idee wordt door de HKL en De Dree Marken van harte ondersteund. Met subsidie van Landschap Overijssel werd in het kader van het project “Streekeigen huis en erf” in het Oldenzaalse Veen enkele markestenen in ere hersteld en van een informatiebordje voorzien. ‘Maar er is nog een lange weg te gaan’, gaf Rolevink aan. Met de onthulling van de driemarkensteen, de Snippertsteen, op de grens van de oorspronkelijke Lonnerkermarke, Lossermarke en Luttermarke werd een baken gezet waarop verder kan worden gebouwd. Na de onthulling zorgde de borrel voor een hartversterker.

Zie: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/februari/17/
driemarkensteen_in_oldenzaalse_veen_in_volle_glori