Boek: Kuieren langs de grens

Commiezen voor commiezenhut

Al jarenlang ben ik in het bezit van een boekje genaamd “Kuieren langs de grens” en met als ondertitel “Grensverhalen uit Denekamp en omgeving”. Het boek is uitgebracht door de Stichting Heemkunde Denekamp in 1992. Merkwaardig genoeg bevat de voorkant een foto van de oninteressante granieten grenssteen nr. 58, die ook nog eens op relatief grote afstand van Denekamp staat. Terwijl er veel mooiere stenen te vinden zijn rondom Denekamp zelf.

Boekje "Kuieren langs de grens"

Hoe ik aan het boekje ben gekomen, weet ik niet meer zeker. Het kan zijn dat ik het van Dick Taat heb gekregen, maar ik kan het ook op een boekenmarkt hebben gekocht.
Het interessante is dat er los in het boekje de afgedrukte foto zat, samen met een vel ruitjespapier met handgeschreven aantekeningen van grensonderwerpen en een verwijzing naar de betreffende pagina's in het boek. Bij die notities staat als datum 16/8/93.

Bij de foto lijkt het te gaan om drie Nederlandse commiezen, waarvan één vrouw, voor een net gemaakte commiezenhut. Het zou wel interessant zijn om iets meer van die foto te weten en van de plek van de hut. De kans is klein, maar weet u iets van deze foto en de mensen erop: klim in de pen (of stuur een mail).

Binnenzijde boekje

Op de titelpagina staat een handtekening en de tekst “Denekamp vrijdag 13/8/93 met Johanna”.

[29 april 2013]