Wat is een grensovergang?

(Foto: Dick Waanders)

Die vraag komt bij ons op tijdens het samenstellen van deze rubriek.
Vooral bij het maken van de hoofdstukken over Breklenkamp en Hezingen, waar veel kleine overgangen zijn, zouden we graag een definitie van het begrip “grensovergang” hebben gehad.
Als het elke plek is waar een weggetje of paadje de grens overgaat, dan kunnen we nog lang bezig blijven. Want vooral bij wandelpaden in het bos kan het voorkomen dat de grens meerdere malen wordt gepasseerd, en zonder dat dat ergens aan te merken is. Verder zijn er veel plekken op privéterreinen, bijvoorbeeld bij een boerenbedrijf, waar de grens kan worden overgestoken.

De meeste grensovergangen in doorgaande wegen zijn tegenwoordig meestal niet meer als zodanig herkenbaar. Er zijn nog maar weinig belemmeringen om de grens te passeren. Hooguit is het na de passage te zien aan anderstalige opschriften op bijv. verkeersborden en reclameborden, aan het EU-bord en aan informatieborden over de geldende maximum-snelheden.

We hebben besloten dat ons criterium voor het al dan niet vermelden van een grensovergang, is of er iets te melden valt over die overgang. Dat kan zijn in beeld of in tekst.
De geplaatste foto's zijn niet allemaal van recente datum, sommige stammen zelfs uit 2003, en het kan dus zijn dat een situatie inmiddels geheel of gedeeltelijk is gewijzigd.

[4 juni 2012]