Venebrugge (2) Beltweg

(Foto: Dick Waanders)

Alle huizen in Vennebrügge (het puntstuk) staan in Duitsland, maar twee ervan hebben een adres aan de Nederlandse Beltweg. Het voormalige douanehuis en de buren. We vragen ons af hoe dat mogelijk is, maar hebben het nooit nagevraagd. In die twee woningen wonen dan ook Nederlanders, voor zover we het hebben kunnen nagaan. In de tuin van het oude douanehuis staan drie grensstenen, en een deel van het perceel is Nederlands en een deel dus Duits.

(Foto: Dick Waanders)

Op het perceel ernaast is de situatie nog gecompliceerder. Met een gele lijn hebben we aangegeven hoe de grens loopt. De N staat voor Nederland en dat gedeelte schijnt nog bij de Beltweg te horen. In elk geval is er hier sprake van een soort van grensovergang.

(Foto: Dick Waanders)

Zo gaat de grens verder. Hoe we dat weten?

(Foto: Rita Melgert)

Doordat er op de linkse hoek nog altijd een verzonken grenssteen staat. Hij heeft als nummer 107-VII. Op de rechtse hoek heeft ooit grenspaal nr. 107-VIII gestaan. Dat was voordat er het huidige muurtje stond, en er nog een schuur of iets dergelijks stond. Dat gebouw stond deels in Nederland, maar bleef geheel Duits door de vier grensstenen die er omheen stonden.

(Foto: Dick Waanders)

Grenssteen 107-IX staat iets vóór en links van het muurtje. Hier klopt de situatie niet meer helemaal, want er zou ook nog een tweede steen moeten staan, met nummer 107-X. Aan het plaveisel is te zien waar die zou moeten staan, maar daar zal hij wel teveel in de weg hebben gestaan, of hij is omver gereden. Al met al ontbreken er hier dus twee stenen.

(Foto: Dick Waanders)

Als we goed kijken, dan zien we dat 107-IX eigenlijk de verdwenen 107-VIII is. Een deel van de (gewone) acht is nog te zien onder het nummerplaatje. De steen is dus ooit een keer verplaatst, waarschijnlijk bij de bouw van het muurtje. En op oude foto's is te zien dat hij voorheen 180 graden gedraaid stond. Met deze zijde dus naar de Beltweg gericht.
Ook hier is dus weer sprake van een grensovergang, al weten we niet of het om een particuliere doorgang tussen de gebouwen gaat of niet.

(Foto: Dick Waanders)

Bij grenssteen 108 is er wederom een twijfelachtige overgang.

(Foto: Dick Waanders)

Namelijk deze, waarvan we niet weten of hij alleen toegang geeft tot de tuintjes erachter, of dat hij nog doorloopt.

(Foto: Rita Melgert)

Verderop aan de Beltweg wordt deze overgang momenteel geblokkeerd met betonblokken, en hij lijkt ook niet veel gebruikt te worden. Toch is er hier een toegang naar een nieuw Duits bedrijf, met enorme silo's en andere gebouwen.

(Foto: Rita Melgert)

Direct naast de overgang staat dit grenssteentje, dat zich enigszins verscholen houdt.

(Foto: Dick Waanders)

Deze zandweg vormt de verbinding tussen de Beltweg en de Duitse Melkweg, en hier is een echte grensovergang.

[29 juni 2012]