De Lutte (3)

(Foto: Dick Waanders)

Grenssteen nr. 20 die bij deze grensovergang staat, is een veelbesproken grenspaal. Elders op deze webzijde kunt u daarover meer lezen. Zonder deze steen zou er weinig te vertellen zijn over deze overgang, die alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer zoals landbouwvoertuigen en voertuigen van en naar de zandafgraving. De grensovergang is niet ver van de grensovergang Oldenzaal-autoweg (De Poppe). De rood-witte slagboom voor de zandafgraving is niet de grens, die loopt tussen de grenssteen en de rechterkant van de weg.

(Foto: Dick Waanders)

Door het zware verkeer en landbouwvoertuigen die hier de bocht afsnijden, is de steen lange tijd in de gevarenzone geweest en vreesden we voor totale vernieling.

(Foto: Dick Waanders)

Vijf verbodsborden (één buiten beeld) om aan te geven dat toegang niet op prijs gesteld wordt.

(Foto: Dick Waanders)

Een ander jaargetijde, een andere blik op de weg. De grenssteen is hier nauwelijks meer zichtbaar, en later (zonder overleg met Nederland) door de gemeente Bentheim verwijderd om een jaar daarna weer te worden teruggeplaatst op een veiliger plek.

[13 juni 2012]