Losser (2) Grensweg

(Foto: Dick Waanders)

Het lijkt alsof hier drie grensstenen staan, maar één ervan is maar officiëel. En dat is de tamelijk nieuwe granieten steen met nummerplaatje. Wat de oorsprong van de andere stenen is, hebben we eigenlijk nooit achterhaald.
Mogelijk hebben ze iets te maken met het Duitse Klooster Bardel dat zich op korte afstand van de grens bevindt.

(Foto: Dick Waanders)

Ooit zal hier wel een mooie oude, authentieke grenssteen hebben gestaan, die op een of andere manier is gesneuveld en vervangen door deze.

(Foto: Dick Waanders)

Naast de twee beschadigde stenen staat nog een enigszins vergaan hek.

(Foto: Dick Waanders)

De twee hoge stenen lijken een inscriptie te hebben bevat, die er echter op ruwe wijze uit verwijderd is.

(Foto: Dick Waanders)

De plek waar we ons bevinden.

(Foto: Dick Waanders)

Hier is tevens een soort hangplek voor (jonge) ouderen.

(Foto: Dick Waanders)

En hoeveel geluk die hier gevonden hebben, wordt niet aangegeven.


(Foto:  Dick  Waanders)

In het grensgedeelte tot aan de Drilandsteen zijn er nog minstens drie plekken waar de grens gepasseerd kan worden. Hier blokkeerde vroeger een hek de doorgang.

(Foto: Dick Waanders)

Maar dat was geen probleem voor de vele fietsers, brommers en wandelaars die we in korte tijd hebben zien voorbijkomen. De gemaakte omweg wordt gretig gebruikt, en de overheden laten het maar zo.

[8 juni 2012]