Losser (1) Gildehauserweg

(Foto: Dick Waanders)

e lijn op de weg geeft de grens aan, en dus tevens de grensovergang. Deze Gildehauserweg is verhard en toegankelijk voor alle verkeer, maar het is geen gemakkelijke weg. Hij is hobbelig, kronkelig en zit vol gaten. En bij hoge waterstand van de Dinkel staat alles blank en kan zelfs de weg onder water komen te staan. Vandaar waarschijnlijk dat hier twee heuvels (gemaakt?) zijn met daarop woningen en een rijtje douanehuizen, die zo hoog liggen dat ze altijd droog blijven.

(Foto: Dick Waanders)

Zoals dit bord aangeeft, ligt de grensovergang in een soort haarspeldbocht. Waarom alleen fietsers daarvoor gewaarschuwd worden is niet duidelijk.

(Foto: Dick Waanders)

Voor die uiterst scherpe bocht moet een reden geweest zijn. Wij vermoeden dat hier een gebouw heeft gestaan, misschien wel een Nederlands douanekantoor. Naast een grenssteen liggen er nog altijd resten van een bakstenen muur.

(Foto: Dick Waanders)

Ook het feit dat er nog deels een houten afrastering staat, duidt op een gebouw dat in Nederland moest staan. Het restaurant Aarnink dat aan de overkant is te zien, heeft deze onverharde ruimte gebruikt als parkeerplaats voor de gasten. Een Duits restaurant met een Nederlandse parkeerplaats dus. Er staan zelfs Duitse verlichtingspalen. Of die stroom uit Nederland of Duitsland krijgen, is ons niet bekend.
In het midden van de foto is nog een grotendeels verzonken tweede grenssteen te zien, en een derde staat net aan de overkant van de weg. Drie grenspalen op zeer korte afstand van elkaar is uitzonderlijk.
Er zijn in het verleden grenswijzigingen geweest, vandaar dat de situatie gevoelsmatig wat vreemd aandoet. Er zijn routeplanners die Restaurant Aarnink (dat ook al eens Schnitzelhaus Duval heeft geheten) in Nederland situeren, met Nederlandse postcode en Nederlands telefoonnummer.

[11 juni 2012]