Hezingen (2) Bouwmansweg

(Foto: Dick Waanders)

Veranderingen zijn aan de orde van de dag in ons land en de buurlanden. Dat geldt voor steden, maar ook voor tamelijk afgelegen gebieden zoals de grensovergangen in Hezingen. Niet zozeer de grensovergang zelf als wel de omgeving verandert regelmatig. Om bij de grensovergang in de Bouwmansweg te komen, gaan we lopend vanaf deze kruising van start.

(Foto: Dick Waanders)

Opmerkelijk is dat de Bouwmansweg wordt voorafgegaan door de Uelserdijk en na de overgang Uelser Diek heet. Nieuw is deze aparte zon op het wegdek, waarvan de bedoeling ons niet duidelijk is. Misschien een waarschuwing voor de gevaarlijke kruising? Inmiddels zien we ze op veel plekken in deze regio verschijnen.

(Foto: Dick Waanders)

Nederland plaatst ANWB padstoelen in Duitsland, en Duitsland plaatst richtingaanwijzers voor fietsers in Nederland.

(Foto: Dick Waanders)

Alle borden lijken recentelijk vernieuwd te zien, en het glimmende verbodsbord is helemaal nieuw. Dat betekent dat het niet meer toegestaan is om gemotoriseerd de grens over te steken. Enigszins merkwaardig.

(Foto: Dick Waanders)

Staatsbosbeheer liet zich vroeger minder gelden dan bijvoorbeeld een organisatie als Natuurmonumenten, en plaatste onopvallende groene bordjes. Maar helaas, zoals bijna alles en iedereen in Nederland, begint nu ook Staatsbosbeheer luidruchtig te worden met schreeuwende oranjerode metalen informatieborden.

(Foto: Dick Waanders)

Een postkastje van De Twentsche Courant Tubantia hangt hier al zo lang aan de boom als we ons kunnen herinneren.

(Foto: Dick Waanders)

Een krant hebben we er nooit in zien zitten, en we vragen ons ook af waarvoor dit bedoeld is. Er zit nu reclamedrukwerk in, maar wie dat er weer uithaalt? Op het kastje staat het nummer 2, en dat is ook het “huisnummer” van het NAM-boorveld aan de overkant van de weg.

(Foto: Dick Waanders)

In tegenstelling tot alle voorgaande keren dat we hier waren, is het er nu erg stil, ruiken we niks meer en lijkt het terrein grotendeels ontruimd te zijn. Volgens ons zijn alle activiteiten hier stilgelegd. Kennelijk zit er geen gas meer in de grond.

(Foto: Dick Waanders)

Alleen iets wat als een pomp zou kunnen dienen is er nog aanwezig.

(Foto: Dick Waanders)

Vanaf hier bevat de weg alleen nog een geasfalteerde middenstrook voor fietsers. Bij het verkeersbord en de grenssteen is de grensovergang.

(Foto: Dick Waanders)

Grenssteen 77 is meestal prominent te zien, maar verdwijnt nu bijna in de bermbegroeiing.

(Foto: Dick Waanders)

Merkwaardig is dat alleen het Nederlandse gedeelte van de weg verboden is voor auto's en motors. Dit bord staat aan de Nederlandse kant van de grens, en aan het begin van de weg in Duitsland is er geen waarschuwing te zien. Verkeer komende uit Duitsland kan hier met geen mogelijkheid keren en zal dan ook gewoon doorrijden, zoals we hebben geconstateerd.

(Foto: Dick Waanders)

Maar ook het verkeer van Nederland naar Duitsland trekt zich weinig van het verbod aan.

(Foto: Dick Waanders)

Restaurants zijn kennelijk nogal wisselvallig en veranderen vaak van thema en eigenaar. Dit restaurant aan het eind van de fietsstrook had vroeger een Nederlandse eigenaar of uitbater en werd druk bezocht door Nederlandse gasten, die via de Boumansweg kwamen aanrijden. Aan het begin van de Bouwmansweg stond dan ook lange tijd een reclamebord voor het restaurant.

(Foto: Dick Waanders)

Het geheel vernieuwde restaurant met “Kinderspielplatz” noemt zich “Beim Schweinswirt” en roept ons toe: “Tritt ein, sonst verhungern wir beide”.

(Foto: Dick Waanders)

Het complex lijkt uitgestorven, we zien geen mensen, er staat geen auto op de parkeerplaats en kennelijk wenst men geen Nederlandse bezoekers (meer). Er is namelijk nergens een woord Nederlands te bekennen.

(Foto: Dick Waanders)

Of misschien toch. Als we inzoemen op deze tegel ...

(Foto: Dick Waanders)

... dan zien we deze erg Nederlands klinkende namen staan. En een weg in de buurt heet Koninkhoek en de hele streek heet Koninghoek.

[23 juni 2012]