Enschede (1) Autoweg N35

(Foto: Aafke de Wijk)

Dit is tegenwoordig de belangrijkste grensovergang van Enschede, sedert de N35 is doorgetrokken naar Duitsland. De weg is nog tweebaans, maar er is rekening gehouden met een verdubbeling van rijstroken.

(Foto: Aafke de Wijk)

Naast het bord met de in Duitsland gangbare maximum snelheden, staan er nog meer borden die de aandacht vragen.

(Foto: Aafke de Wijk)

Daarnaast is er nog een tweedelig, grensoverschrijdend kunstwerk met de naam “De gevallen ster”. Hierboven het “Nederlandse” deel.

(Foto: Dick Waanders)

Van nabij bekeken.

(Foto: Dick Waanders)

Het deel van het kunstwerk aan de Duitse zijde van de grens.

(Foto: Dick Waanders)

Direct naast de N35 bevindt zich het Aamsveen, met een groot aantal grensstenen die niet met droge voeten te benaderen zijn. Het nummer van deze grenspaal is 845-O.

(Foto: Dick Waanders)

Door de doortrekking van de A35 (als N35), zijn sommige grensstenen in de knel geraakt. En moest er ook een nieuwe steen met speciaal nummer worden geplaatst. Het is nummer 845-OI geworden.

(Foto: Dick Waanders)

De fiets- en loopbrug over de N35 bevindt zich niet precies op de grens, maar iets verder Duitsland in. Opvallend detail is het doorzichtig blauwe euro-glas aan beide zijden.

[20 mei 2012]