Denekamp (3) Vrijdijk

(Foto: Dick Waanders)

Hier behandelen we de lange, onverharde en voor auto's ontoegankelijke Vrijdijk. De Vrijdijk was ooit een strook niemandsland tussen Nederland en Duitsland, maar werd uiteindelijk aan Nederland toebedeeld.

(Foto: Dick Waanders)

Op deze foto van het eind van de Vrijdijk kan men nog voorbij de grenssteen en het verbodsbord, maar tegenwoordig is dat niet meer mogelijk vanwege een afrastering. Rechtsaf gaat naar het erf van een boerderij.

(Foto: Dick Waanders)

Linksaf is de eerste grensovergang van de Vrijdijk, maar omdat de onverharde weg alleen toegankelijk is voor landbouwverkeer, is het twijfelachtig om dit een grensovergang te mogen noemen.


(Foto: Dick Waanders)

Bij de vernieuwde commiezenhut is een grensovergang, die die naam ook niet met recht kan dragen.

(Foto: Dick Waanders)

De groene weg links is waarschijnlijk alleen bedoeld voor landbouwverkeer, en zal niet verder gaan dan de akker die erachter ligt.

(Foto: Dick Waanders)

Verkeersdrempels zoals wij die kennen zijn hier niet te vinden.

(Foto: Dick Waanders)

Maar ook zonder die waarschuwing is het ons wel duidelijk dat de Vrijdijk alleen maar bestaat uit “uithollingen overdwars”.


(Foto: Dick Waanders)

Hier is een échte grensovergang, er staat een padstoel bij en op oudere plattegronden staat hij vermeld. Het pad is alleen voor wandelaars en fietsers, en we hebben er geen foto van.

(Foto: Dick Waanders)

De andere zijde van de padstoel.

(Foto: Dick Waanders)

Er zijn nog restanten van een grensafsluiting te vinden.


(Foto: Dick Waanders)

Ook bij de Brandlichterweg is er sprake van een twijfelgeval.

(Foto: Dick Waanders)

Hier is duidelijk een grensovergang, en er is zelfs een slagboom. Zij het niet in de officiële kleuren rood en wit. Vroeger zagen we de slagboom altijd dicht zitten.

(Foto: Dick Waanders)

Ditmaal, in juni 2012, staat hij open. Het is niet waarschijnlijk dat het om een doorgaande weg gaat.

(Foto: Dick Waanders)

Helaas blijkt de kast waar de slagboom in scharniert, opengebroken te zijn en ontbreekt de inhoud. Het is ons niet bekend hoe lang dat al zo is, en of die boom ooit op afstand bedienbaar was.


(Foto: Dick Waanders)

Bij de volgende grensovergang gaat het Podagristenpad vanaf de Vrijdijk Duitsland in.

(Foto: Dick Waanders)

Het Podagristenpad is een bijzonder pad, waarover in Historisch meer te lezen valt.

(Foto: Dick Waanders)

Het pad is weer alleen bedoeld voor fietsers en wandelaars.

(Foto: Dick Waanders)

De vorige keer dat we hier waren, stonden er twee metalen paaltjes in het pad, om ander verkeer dan fietsers te weren. De paaltjes zijn nu verdwenen, en er blijkt een houtvuurtje gestookt te zijn.

(Foto: Dick Waanders)

Als we het paadje inlopen, dan komen we eerst dit bord tegen.

(Foto: Dick Waanders)

De mierenkooien waren aanvankelijk nog intact en goed onderhouden, maar de laatste jaren niet meer. En inmiddels zijn ze helemaal in verval geraakt.

(Foto: Dick Waanders)

Als we het paadje verder aflopen, komen we uit op een verharde weg, waar we deze dreigende borden aantreffen. Het lijkt ons dat de teksten ietwat in tegenspraak met elkaar zijn. Immers, als “Einfahrt verboten” is, dan hoeft er toch ook niemand “Vorsicht!” te betrachten.


(Foto: Dick Waanders)

Een aftakking van de Twentenfeldweg (D) komt hier als zandweg op de Vrijdijk uit. Het is mogelijk om door te steken naar de Vrijdijk (waar de fotograaf staat), maar Duitsland heeft de zandweg doorgetrokken naar een iets verder gelegen akker, zodat de landbouwer er makkelijker kan komen en waarschijnlijk ook nog net in Duitsland blijft. Het fietspad langs de Vrijdijk is dus Nederland en direct ernaast is Duitsland.

(Foto: Dick Waanders)

Iets verder richting Grensweg is er ook een doorsteek van dezelfde zandweg naar de Vrijdijk, en aangezien er geen verkeersverboden zijn is dit een echte grensovergang.

[16 juni 2012]