Denekamp (2)

(Foto: Dick Waanders)

Hier staat nog een van de weinige authentieke slagbomen die vroeger alle grensovergangen markeerden. Het kanaal links is het kanaal Almelo-Nordhorn, dat al lang niet meer bevaarbaar is en dat hier in een soort chaos eindigde. Ten tijde van het maken van de foto (2004) was Duitsland net bezig met een grootscheepse renovatie van het kanaal en de omgeving.

(Foto: Dick Waanders)

En van de grensstenen langs het kanaal met daarachter de voormalige Duitse douanewoning. Ook deze woning is lange tijd bewoond geweest door Nederlanders.

(Foto: Dick Waanders)

Hier gaat de grens de weg over, links achter de boom staat de slagboom.

(Foto: Dick Waanders)

Een blik op de zandweg en het verharde fietspad in Nederlandse richting, en een aantal grensstenen.