Buurse (3)

(Foto: Dick Waanders)

Links, net buiten beeld, stond altijd een Duitse witte padstoel die aangaf dat hier een fietsroute naar het Duitse Alstätte liep. We zijn tussen het Witte Veen en het Twistveen, en het grensverloop is hier een beetje merkwaardig. Mogelijk zijn er in de loop der tijden wat wijzigingen geweest.

(Foto: Dick Waanders)

Want het pad loopt op Nederlands grondgebied, tot aan de ronde betonnen bakken.

(Foto: Dick Waanders)

Kennelijk weten de overheden ook niet precies waar de grens loopt, want gewoonlijk worden dit soort borden vlak voor de grensovergang geplaatst. En die is ook hier nog niet! Opmerkelijk is dat de achterzijde van dit einde-60 km. bord niet voorzien is van een begin-60 km. bord. Komende uit Duitsland mogen voetgangers en fietsers dus harder dan 60...

(Foto: Dick Waanders)

Dit nieuw geplaatste grenspaaltje geeft aan dat Duitsland links is en Nederland rechts. De grens steekt hier de beek links schuin over, naar de andere oever waar een grotere grenssteen staat. In de kijkrichting loopt de grens recht vooruit. Het pad blijft dus nog even Nederlands.

(Foto: Dick Waanders)

Hier is net het enorme gat gedicht dat de oever en zelfs een deel van het pad had opgeslorpt en waarin de originele grenssteen was verdwenen. Het is niet bekend of die steen wel gered is of zelfs maar opgemerkt, in elk geval is de nieuwe steen niet dezelfde als die er voorheen stond.

(Foto: Dick Waanders)

Bij dit zeer afwijkend model grenspaal (ronde kunststofbuis gevuld met cement) maakt de grens vanaf het pad gezien een bocht naar rechts.

(Foto: Dick Waanders)

De grensovergang is dus eigenlijk net voor het bruggetje over de beek.
Het kan best zijn dat de kadastrale gegevens iets anders zijn, misschien is het beekje wel de grens en staan de drie grensmarkeringen er slechts indicatief.

[21 mei 2012]