Buurse (1) Alsteedseweg

(Foto: Dick Waanders)

De grensovergang Buurse-Alstätte kenmerkt zich door het Ter Huurne complex: een supermarkt, restaurant, tankstation en speeltuin, waar de grens dwars doorheen loopt.
Boer Ter Huurne had hier al lang geleden een boerderij in Nederland en een schuur in Duitsland. Dat opende aan het begin van de vorige eeuw perspectieven voor een handeltje, dat heel lang alleen op Duitsers was gericht. Tot voor kort bestond de klandizie van “Ter Huurne's Holland Markt” nog voor meer dan 90% uit Duitsers.
De ingang tot het terrein is trouwens nog steeds in Nederland.

(Foto: Dick Waanders)

Wat ons in mei 2012 opvalt, is de herplaatste slagboom, die prominent opduikt in de bocht van de doorgaande weg.

(Foto: Dick Waanders)

De herplaatsing is een initiatief geweest van de Heemkundegroep Arfgood Buurse en Heimatverein Alstätte.

(Foto: Dick Waanders)

Die op dit bord in twee talen uitleg geven over het ontstaan van deze bijzondere grensovergang.

(Foto: Dick Waanders)

Bij en rondom de grensovergang staan/stonden er 6 grenspalen die de loop van de grens aangeven. Langs de doorgaande weg staan er twee: gp 836-A en 836-B.

(Foto: Dick Waanders)

Zoals hier te zien, staan ze netjes in lijn. Als we de lijn doortrekken komen we achter de bomen uit bij gp 836-C.

(Foto: Dick Waanders)

Bij gp 836-C knikt de grens naar rechts, om dwars door de weilanden uit te komen bij de volgende grenssteen.

(Foto: Dick Waanders)

Gp 837 is niet erg benaderbaar zonder stevige tuinhandschoenen, en in de zomer zelfs geheel onvindbaar.
We zijn inmiddels een eindje van de grensovergang verwijderd, maar nog altijd op zichtafstand ervan.

(Foto: Dick Waanders)

Als we terug zijn, zien we dat Das Alte Zollhaus - al lang in gebruik als winkel ‘voor huis en tuin’ - kennelijk recentelijk gemoderniseerd en van nieuwe naam en reclame voorzien is.

(Foto: Dick Waanders)

We gaan ons verplaatsen naar de achterzijde van Ter Huurne, waar een grote parkeerplaats is en de leveranciersingang. Jaren geleden moesten we op een aarden wal met boompjes klimmen om bovenstaande foto van gp 835-C te kunnen maken. Nu in 2012, zien we dat de aarden wal en de boompjes weg zijn, en dat de parkeerplaats en de weilanden ogenschijnlijk naadloos in elkaar overgaan.

(Foto: Aafke de Wijk)

Steen 836 stond ooit midden op de parkeerplaats, maar was later onvindbaar. Door de alsmaar uitbreidende gebouwen van Ter Huurne, heeft hij namelijk het veld moeten ruimen voor de bouw van een grote opslagruimte. We troffen een steen met dit nummer aan op een andere plek, namelijk midden in Glane.

(Foto: Dick Waanders)

Aanvankelijk werd de plek van de steen gemarkeerd met twee anders gelegde klinkers en een meetpuntplaatje, maar na een herbestrating zijn het tweeënhalf donkergekleurde stenen geworden.

[13 mei 2012]