Overdinkel 3

Dat Nederland een drielandenpunt heeft, is bekend. Iedereen roept dan meteen: Vaals in Limburg.
Maar dat er nóg een belangrijk drielandenpunt is, en wel ter hoogte van Overijssel, op de grens met Duitsland, dat zullen maar weinig mensen weten. Ik wist het in elk geval tot voor kort nog niet. Ik heb er pas over gehoord toen ik me ging interesseren voor de grens en voor grensmarkeringen.

De grenspalen langs de oostelijke grens zijn genummerd van zuid naar noord. De grenspaal op het drielandenpunt bij Vaals heeft echter niet het nummer 1, maar 193.
Halverwege Overijssel is de nummering opgelopen tot 862, daarna moet er weer een paal met nummer 1 komen, zo heb ik vernomen. Hoog tijd om die grensstreek zelf eens met een bezoekje te vereren.
De plaatsen Losser en Overdinkel liggen niet ver weg, maar omdat ik er niet vaak kom krijg ik er toch een gevoel alsof ik duizenden kilometers van huis ben. Dat gevoel is vooral aanwezig direct aan de grens en wordt overheersend als we straks de grens oversteken.

We zijn nu nog op een zandweg aan de Nederlandse kant van de grens. We zien een fietspad en een zandpad dat naar een bosperceeltje loopt en waar een bordje staat dat het een doodlopende weg is. Het lijkt op de Duitse uitvoering van zo'n bord.
Ik wil het zandpad inrijden als er net een fietser uit die richting over het fietspad komt aanrijden. Als hij ziet dat we aan het zoeken zijn, komt de oudere man op de auto af, en vraagt hij in het Duits of hij ons kan helpen. Ik vraag netjes in het Duits of we in Nederland of Duitsland zijn. Hij zegt dat we in Holland zijn, hij wijst naast het fietspad en vertelt dat dat Duitsland is.
Op korte afstand van het fietspad loopt een brede weg, zo te zien een provinciale weg, met af en toe druk verkeer.
860-B (dw)Ik vertel waar we naar op zoek zijn en de man weet wat ik bedoel. Hij adviseert om het zandpad niet verder in te rijden omdat het privé terrein is en er woningen staan. Daar is zo niks van te zien, maar misschien woont hij er zelf wel en houdt hij niet van pottenkijkers. Eerst wil de Duitser, die hoogduits blijft praten, ons via de autoweg naar de grenspalen dirigeren, maar als we zeggen dat een stukje lopen geen bezwaar is, raadt hij aan om terug te rijden en dan twee keer rechts te gaan.

860 (dw)Zo komen we inderdaad op een beter punt terecht. Oorspronkelijk is hier waarschijnlijk een kruising met de Duitse weg geweest, maar nu is het alleen nog mogelijk om met de fiets Duitsland in te rijden. Er staat een bordje met de tekst: “Voorrang verlenen”, een hoge paal die in de Duitse kleuren geschilderd is, en waaraan ooit een bordje heeft gezeten, en er staat een grenspaal. Het is een simpele, vierkante, betonnen paal met het nummer 860-B.

860 met inscriptie No. 85 (dw)Even verderop, tussen de bomen en struiken, en dicht bij de autoweg, zijn nog twee andere grensstenen te ontwaren. Het schijnt hier een moeilijk grenspunt geweest te zijn, als er maar liefst drie grenspalen op een kluitje staan.

De stenen zijn duidelijk van verschillende leeftijden.
860-A (dw)De oudste is vermoedelijk uit 1659, aan één zijde staat ingebeiteld: “No 85” en aan de andere kant op een ingeklonken metalen plaatje: “860”.

De derde steen lijkt los op de grond te staan omdat er een betonnen sokkel onder zit. Er staat alleen “860” in gebeiteld.
Het is hier een intrigerende plek.

860-C (dw)We lopen vervolgens door een stukje bos, in noordelijke richting, en stuiten voor een boerderijwoning op grenspaal nr. 860-C. De afstand tot paal 860-B is misschien 50 meter.

Bij het bospad dat achter ons ligt, staat nu een bordje met de tekst “Eigen weg” en een erg vreemde toevoeging.
Het pad loopt misschien wel over het erf van de boerderij, maar het is tegelijk ook fietspad en er staat nergens een verbodsbord.
De grenspaal staat links van het pad en vermoedelijk zijn we nu op Duits grondgebied.
Het ziet er ook allemaal netjes aangeharkt uit. Bij een weiland met paarden, buigt het pad weer naar links, Nederland in.

Waar zou het doel van onze zoektocht zijn? Waar is het drielandenpunt en waar staat de volgende grenssteen? Lees verder in hoofdstuk “Driland”.