Overdinkel (2)

Aanvankelijk wilden we eerst met de auto linksaf, maar omdat die weg alleen toegankelijk is voor wandelaars en fietsers, gaan we nu lopend die kant op. Daarmee kunnen we sinds lange tijd weer een net grenspad volgen. En dat is toch wel een genot, zeker voor een rustige zondag als vandaag.

857-D (dw)

In het eerste deel van het pad moeten er twee grenspalen staan, waarvan we alleen 857-B tegenkomen, en het is een kleine granieten steen. We verwachten dat 857-C van dezelfde snit zal zijn, en we gaan hem niet zoeken.
Want we maken al kennis met 857-D, en die en zijn omgeving zijn boeiend genoeg.

Dubbeleweg (dw)Aan de situatie, en mede aan de hand van de typische douanekantoren of douanewoningen die er staan (we komen ze op veel van dit soort plekken tegen) kunnen we stellen dat hier een grensovergang geweest is. Tegenwoordig kunnen er alleen nog fietsers en wandelaars de grens kruisen.
Er staat een lantaarnpaal met twee straatnaamborden eraan:
Dubbeleweg en Kerkhofweg.
Die eerste is een opvallende naam, en we kunnen ook tonen waarom die zo heet.

De twee wegen (dw)

Dit is de Dubbeleweg en de grens loopt er precies tussenin.
Ik had het over tonen, en dat brengt me op het bordje dat bevestigd zit aan de achterste woning.
Tonstudio (dw)Een bekend lid van ons team meent dat achter de naam “dE-tonstudio” een zonnestudio schuil moet gaan, ze heeft een associatie met “toner”.
Mijn opmerking dat het hier met zekerheid om een geluidsstudio gaat, wordt weer eens hevig bestreden.
't Is dat het zondag is, anders zouden we met elkaar op de vuist gegaan zijn! We strijden nog altijd om het gelijk, als we de woning voorbijlopen en vanuit een gebouw erachter melodieuze klanken van een muziekband horen.
Over geluid en opnamestudio's maakt niemand mij iets wijs!

858 (Foto: Dick Waanders)Grenspaal 858 is een originele hoge obelisk. Hij staat aan de Nederlandse zijde van de Dubbeleweg.
Die heet trouwens aan de Duitse kant anders, namelijk Tieker Damm. Ook in zuidelijke richting en voorbij de grensovergang heet hij nog zo.
Aan de linkerkant van de Dubbeleweg staat een rijtje huizen, dat dus mooi uitkijkt over de Duitse landerijen. Een eindje voorbij de grenssteen begint er een slootje, waarover heen vlondertjes gelegd zijn, zodat de bewoners hier makkelijk Duitsland kunnen betreden. Wij doen het ook even, want aan de Duitse kant staat een mooie lege bank, en we zijn moe geworden van al het strijden.

858-A (dw)Pas helemaal aan het eind van de Dubbeleweg staat weer een steentje. Hij heeft zich verstopt achter een verkeerspaaltje, dat al door iemand opzij getrapt is en waarvan het doel niet meer duidelijk is door sloopwerkzaamheden.
Er vlakbij staat een houten hok, dat kennelijk als hangplek voor jongeren in gebruik is.
De verharde weg gaat over in een zandpad dat naar een woning in een bosperceel leidt. Er staat niet dat het verboden is om te betreden, dus we volgen het pad een eind. Totdat we gp 859 aantreffen. Het is weer een grote obelisk.

859 (dw)

Omdat we bij de woning een hond horen blaffen, wringen we ons door de groenstrook om bij het fietspad te komen. Dat Duitse fietspad loopt langs de achterkant van een kluitje geďsoleerd liggende woningen, waar men overigens kunstzinnige dingen van natuurlijke materialen heeft vervaardigd en in de tuin heeft opgesteld. Creatief!
Het fietspad verbreedt zich, maakt een scherpe bocht naar rechts en komt bij de voorkant van een plukje opvallende gebouwen. Het lijkt er op dat die gebouwen, nu woningen, ooit met de grensbewaking te maken hebben gehad. Het verlengde van het fietspad lijkt ooit rechtdoor gelopen te hebben, dat valt op te maken uit een wegwijzer in de vorm van een paddestoel, die nu totaal verloren en zonder enige aanduiding erop in het bos langs de weg staat.
Door dat bos, de provinciale weg en een brede sloot, kunnen wij hier ook niet verder, en we gaan terug naar ons beginpunt.

857 (dw)Bij de grensovergang Tiekerhook en de winkels teruggekomen, is het nu een en al rust dat er heerst. Alle handel staat nu achter het huizenhoge hek en de steen valt nu beter op.
Als de grens in rechte lijn doorloopt dan moet hij zo'n beetje dwars door de blokhut en de grote stenen schuur die erachter staat lopen.
Als we omlopen dan zien we inderdaad in een verlaten tuin en in het verlengde van deze weer een grenssteen staan. We kunnen er niet dichtbij komen en we kunnen ook niet zien welk nummer hij heeft.
Een volgende keer moeten we dan maar eens uitzoeken hoe het hier precies zit. Verder