Overdinkel (1)

Wie had er gedacht dat cultuurschokken verslavend zouden kunnen werken? Ik niet. Tot voor kort, tenminste.
Tegenwoordig voel ik me soms een junkie die regelmatig een nieuwe kick nodig heeft. Voor een shot hoeven we gelukkig niet naar een dealer, maar we moeten er wel de straat voor op.
Maar dan komen de kicks ook vaak spontaan op ons af.

Bocht, Douanekantoor, Parkeerplaats (dw)

We zijn in de grensplaats Overdinkel en we rijden over de Hoofdstraat. Een lange rechte weg, die ons naar de grensovergang Overdinkel-Tiekerhook leidt.
Niet ver buiten de bebouwde kom zien we het Euregiobord met de tekst Deutschland, en dat is een teken dat de grensovergang nabij is.
Er volgt een scherpe bocht naar rechts, en BAM! daar is de kick van de cultuurshock. Daar kan geen ander roesmiddel tegenop: je gaat hier de hoek om en je bent in een andere wereld!

Grenzwinkel (dw)

Wat aan de vervreemding meewerkt, is de onverwachte drukte die er hier heerst. Auto's rijden af en aan, en er lopen mensen heen en weer. Links van de weg is een slordige parkeerplaats waar ik met een ruk aan het stuur net mijn auto op kan sturen.
Bij de parkeerplaats staat een onduidelijk gebouw, dat ooit wellicht iets met de douane van doen heeft gehad, maar dat nu volkomen verwaarloosd is.

Molentjes en zo (dw)Dagen later, als ik dit verhaal schrijf, ben ik nog altijd verbaasd over wat we hier zien. De grens loopt vlak voor de bocht in de weg, en aan de Duitse kant lijkt de tijd dertig jaar te hebben stilgestaan. We hebben nog niet eerder zo'n on-Duits verwaarloosd gebied gezien bij een grensovergang.
De overgang wordt hier gedomineerd door twee Nederlandse winkels, die kennelijk bij elkaar horen, want ze hebben dezelfde naam. De ene winkel verkoopt groente en fruit en die aan de overkant van de weg, precies in de bocht, heeft een rare verzameling van molentjes, klompjes, beeldjes, potten, pannen, speelgoed, plantjes etc. slordig door elkaar staan en grotendeels buiten langs de weg in zowel Nederland als Duitsland.
In het stenen gebouw achter deze buitenmarkt schijnt een supermarkt schuil gaan. Ik zie geen winkelwagentjes en ik zie ook niet waar de ingang is.

Spandoek (dw)

Over de naam van de winkel zou een hele boom op te zetten zijn. Die luidt namelijk “Grenzwinkel Extra”. De meeste teksten die er hier te zien zijn zijn in het Duits.
Grenz is uiteraard Duits voor Grens, maar Winkel is Duits voor Hoek. Een winkel, waar je iets koopt, heet in het Duits Laden.
De vraag is dus of de winkels Grenshoek heten, of dat het toch een mengeling van Duits en Nederlands is. Wij snappen het niet, en hoe zouden de Duitse klanten het ervaren?
De volgende keer dat we hier zijn, gaan we een ‘Umfrage’ doen onder het Duitse publiek en zullen we tevens aan de omwonenden vragen hoe de grens precies loopt en waar de winkelgebouwen vroeger voor hebben gediend.

Het witte gebouw op de eerste foto is het voormalige douanekantoor. In een oud boek over de douane van Nederland wappert er een Nederlandse vlag bij. Het gebouw staat op Duits grondgebied, maar heeft wel weer veel glas voor een Duits gebouw.
Ook de wegsituatie lijkt nogal gewijzigd te zijn. Het zou kunnen dat de Hoofdstraat van Overdinkel hier aanvankelijk niet op dit punt aansloot bij de Duitse weg, die naar links toe nu alleen nog fiets- en wandelpad is. Maar als dat zo zou zijn, dan rijst de vraag hoe de grens dan gelopen heeft.
De relatieve drukte is plotsklaps opgehouden, en de parkeerplaats is nu helemaal leeg. Vanuit het witte gebouw komen zwarte Afrikanen - druk telefonerend in het Frans - pardoes Nederland binnenlopen.
Het is zondagmiddag, en de winkels zullen wel tamelijk vroeg sluiten.
Bij de rechterpoot van het bord met rood plakkaat staat iets dat hier bijna aan onze aandacht zou ontsnappen.

857 (dw)

Er is zó veel opvallends te zien en te fotograferen, dat we ons pas na een kwartier of langer gaan afvragen waar de grensstenen staan. Na goed kijken blijkt dat we al herhaaldelijk langs 857 zijn gelopen, en dat we hem zelfs al aangestaard hebben, zonder hem bewust te hebben gezien.
Vreemd is dat niet, omdat hij helemaal omringd is met reclameborden en koopwaar.Pallets vol met bloempotten, speelgoed en ander spul belemmeren ons het zicht op 857. Hij staat hier precies in de bocht van de weg, en hoe de grens verder in zuidelijke richting loopt, kunnen we niet opmaken. Het nummerplaatje zit aan een onverwachte zijde, zeker ten opzichte van steen 857-A aan de andere kant van de weg.

Grensasfalt (dw)Op het asfalt van de weg is duidelijk de grenslijn te zien. Links is Nederland en rechts Duitsland. De Nederlanders zijn een dikke meter te ver gegaan bij het asfalteren.
Dat is te zien aan 857-A, die links naast het blauwe Euregiobord staat.
Ook hier staat en ligt weer allerlei overbodige troep en materiaal.
857-A (dw)
Gelukkig zijn we met meer mensen, wat de een over het hoofd ziet, merkt de ander wel op.
Zoals twee oeroude en roestige fietsenrekken. In een andere rubriek komt u die wel een keer tegen. Verder