Buurse (4)

837-A (Foto Dick Waanders)De boogvorm in de grens, en aan het eind daarvan weer een scherpe linkse bocht, is zo op het oog niet te verklaren. Je gaat je bij zoiets altijd weer afvragen hoe het er vroeger moet hebben uitgezien.
Vandaag zien we alleen weilanden en akkers.

In elk geval is de strook niemandsland waarover de grens loopt, hier nog geheel intact. Dat heeft als nadeel dat het groen er nogal hoog wil opschieten, omdat er niet gemaaid wordt.

837-A (Foto Dick Waanders)

Gp 837-A is de eerste die zich wel duidelijk aan ons openbaart.
Hij staat ongeveer halverwege de boog.
Hij lijkt wat verroest te zijn, en zijn buitenkant is aan het afbladderen.

837-B (Foto Dick Waanders)De volgende, 837-B, ziet er opvallend vers wit geschilderd uit. Maar hij lijkt weg te duiken in het stekelige onkruid, en de foto wordt dan ook van enige afstand gemaakt.
Daardoor is niet vast te stellen of er opschriften en een nummerplaatje zijn.

De 837-B staat op een scherpe linkse bocht in de grens, en we gaan nu richting het Witte Veen.

Vanaf hier ziet het er wat ingewikkeld uit en lopen er wat mysterieuze paadjes waarvan niet duidelijk is waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan.
Het voortbewegen gaat hier ook moeizaam en langzaam want er zijn wat hoogteverschillen te overbruggen.

Steen 837-C staat achter groengeverfd prikkeldraad en daar weer achter loopt een slootje met hoge berm.
En dan zijn we bij het Stiltegebied waar in het volgende hoofdstuk sprake van is.

837-C (Foto Dick Waanders)