Buurse-Grensovergang (3)

Ter Huurne Hollandmarkt (Foto Dick Waanders)

De grens loopt vanaf de stenen afrasterpaal recht naar achteren, dwars door de speeltuin op de voorgrond (de rails van het kindertreintje is nog net te zien), dwars door het terras van het restaurant en dwars door de lagere winkelgebouwen van het Ter Huurne Hollandmarkt-complex erachter.

We staan in de Alstätterweg, we draaien ons nu om en lopen naar steen 836-B.
In diens verlengde zou nog een 836-C moeten staan. We vonden hem eerder niet, en we deden er ook niet al te veel moeite voor omdat hij wel eens in iemands achtertuin zou kunnen staan, en hij waarschijnlijk een kleine granieten steen is.

836-C (Foto Dick Waanders)Aan 837 besteedden we meer tijd en moeite, want hij staat op een punt waar de grens een boogvorm begint te vertonen. Hij zou daar moeten staan, tenminste. Maar we zagen hem eerder niet, mogelijk door de dichte bosschage op dat punt.

Vandaar dat we nu, bijna aan het eind van het jaar, nog maar eens een kijkje nemen. Het is nu een stuk kaler dan de vorige keer, en nu moet het lukken.

Dat klopt ook, we vinden ze nu allebei. 836-C staat op zeer korte afstand van zijn voorganger, waarschijnlijk om een klein knikje in de grens aan te geven.
We hoeven er niet voor in iemands tuin de kruipen, hij staat gewoon in de berm van een slootje en we vinden hem gemakkelijk.

Precies in de kijkrichting van de foto zouden we nu 837 moeten kunnen zien. En dat lukt maar met moeite. De takken zitten zo dicht op elkaar, dat de mooie obelisk nog nauwelijks uit te lichten valt.

837 (Foto Aafke de Wijk)