Breklenkamp 2

Kerkje en Theeschenkerij (aw)We zijn op weg naar een klein Duits plaatsje.
De andere leden van het OT vragen wat we daar gaan doen.
Ik vertel dat ik een visioen heb gehad.
We gaan op zoek naar een klein wit kerkje...
Daar moet ook een theeschenkerij in de buurt zijn...
En een waterradmolen...
En een kasteel...
En een rune...

Nee, ik ben er nog nooit geweest. Maar het moet niet moeilijk zijn om met deze gegevens de plek te vinden.
69 (aw)En het klopt, we rijden zo tegen het kerkje aan. Op de foto is de zijkant te zien, met ernaast de theeschenkerij (Teestube). Rechts daarnaast is de indrukwekkende dubbele waterradmolen, en daar tegenover ligt het kasteel met de rune.
Er valt veel over deze omgeving te vertellen, de invloed van Nederland is hier overduidelijk, maar we concentreren ons nu op ons vertrouwde thema, de grens.
Loopt hier de grens? Nee.
Heeft de grens hier ooit gelopen? Nee.
Staat hier een grenssteen? Ja!
Hier staat de originele grenspaal nummer 69.
Maar hij hoort hier helemaal niet te staan, hij staat hier volkomen misplaatst. Ik vermoed dat hij regelrecht gestolen is. Hij staat hier alleen ter opluistering van de theeschenkerij. Het is pure diefstal van rijkseigendommen. En nog wel van twee rijken tegelijk, het Nederlandse en het Duitse.
64-II (aw)Als we aan het fotograferen slaan worden we dan ook zeer argwanend bekeken. We durven er zelfs geen kop thee meer te drinken. We willen niet het risico lopen om hier niet meer levend vandaan te komen. Dat kunnen we niet maken, omdat we de originele plaats van steen 69 nog moeten onderzoeken.

Onderweg naar die plek, komen we bij een smalle grensovergang steen 64-II tegen. We zijn hier al eerder geweest, maar als we nu niet gestopt waren om de omgeving af te zoeken, dan hadden we deze steen niet ontdekt. Er zit een grappig plukje op zijn hoofd en hij staat een beetje verdekt door het bord van de gemeente Dinkelland.
Slagboom bij grenspaal 64-I (aw)Dat dit soort kleine grensovergangen toch goed bewaakt werden of konden worden, bewijst een ander object dat we vlakbij de steen aantreffen.
Het is het restant van een slagboom. De ijzeren boom is al afgeknapt, maar het scharnierende deel en de grondplaat staan er nog.
En wat ons betreft mogen ze als monument blijven staan.

De volgende grenssteen die we weer langs de openbare weg aantreffen, is 68.
Het onverharde deel van de weg gaat hier Nederland in, en de grens loopt schuin over het pad.
68 (aw)We blijven nog even in Duitsland en volgen de smalle verharde weg die direct langs de grens moet lopen.
We komen nog een of twee woningen tegen en een landbouwbedrijf met schuren aan beide zijden van de weg.
Daarna gaat de verharde weg over in een zandweg, die vervolgens overgaat in een karrespoor, dat eigenlijk niet geschikt is voor een gewone personenauto.
En ook het karrespoor verdwijnt uiteindelijk en dan rijden we midden op een weiland, waarvan het gras pas gemaaid is. Het voelt hier enerzijds erg verlaten en anderzijds heerlijk rustig. Er is hier geen mens, voertuig of vervelend lawaai waar te nemen.

Ook aan het weiland komt een eind, en dan kunnen we geen kant meer op. Behalve terug, gelukkig.
Dat de grens niet ver weg is, zien we aan een zeer opvallend uitkijkhuisje: het staat op n ijzeren paal.
Inmiddels hebben we geleerd dat waar een douanehuisje staat, daar moeten ook grenspalen zijn.
En ja, precies tegenover het huisje, aan de andere kant van het weiland, staat paal nummer 71. Hij is zo hoog en fors, dat we hem niet zouden kunnen missen.

71 (aw)Hij staat op een klein heuveltje en de sokkel steekt ook iets boven de grond uit.
Mogelijk heeft hij midden in het weiland gestaan, en heeft men hem naar de rand verplaatst, waardoor hij niet meer diep in de grond is gegraven. Ik raad maar wat, bewijzen kan ik dat niet.

Als dit 71 is, dan hebben we onderweg niet goed gekeken. Op zijn minst moet er nog een nummer 70 staan.
Als we het weiland weer uitrijden dan zien we nummer 70 inderdaad aan de overkant van een ander weiland staan. Dat land staat open, dus we kunnen de steen ongestoord benaderen. Verder

70 (aw)