Oldenkott: De Grenslijn

De grenslijn (Foto: Dick Waanders)

De originele grenslijn in kikkerperspectief.
In Rekken/Oldenkotte heeft men de trend van steeds meer vervagende grenzen duidelijk willen doorbreken, door de grenslijn hier heel nadrukkelijk weer aan te geven.
Het gebruik van hetzelfde symbool als op plattegronden (het plusje) is een goede vondst.