Nieuws 2011

Willem Wilterdink overleden

[4 november 2011]

Willem Wilterdink was een bekende dialectschrijver in de Achterhoek. Hij werd op 19 maart 1926 geboren in de grensplaats Kotten bij Winterswijk. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog zo vief dat zelfs het internet geen geheimen voor hem had.

Zijn kinderen laten vandaag weten dat Derk Willem Wilterdink afgelopen vrijdag, op 85-jarige leeftijd, plotseling is overleden. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden in Winterswijk.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met het verlies.
In de rubriek Speciaal vindt u twee bijdragen over Willem Wilterdink:

Op bezoek bij Willem Wilterdink
De Grensstene


“Crowdsourcing” bij inspecteren grenspalen

[25 oktober 2011]

“Crowdsourcing is een ontwikkeling waarbij organisaties (overheid, bedrijven, instituten) of personen gebruikmaken van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, geïnteresseerden) voor consultancy, innovatie, beleidsvorming en onderzoek.

Grenspalen

We gaan nu eerst ervaring opdoen met crowdsourcing bij de inspectie van de grenspalen tussen Nederland en Duitsland. Er zijn duizenden grenspalen, die de komende drie jaar door het Kadaster gecontroleerd en eventueel hersteld moeten worden. De controle is arbeidsintensief en er is geen specialistische kennis voor nodig. Op grond van deze kenmerken kan het inspecteren van grenspalen goed ondersteund worden door crowdsourcing. PPI GEO voert het onderzoek naar de toepassing van crowsourcing uit.

Prototype

In samenwerking met GIS Maatwerk en Advies is volgens het principe van de High5 (van idee naar demo in 5 weken) een prototype van de applicatie ontwikkeld. Hiermee worden de grenspalen zichtbaar gemaakt op een kaart. Ook kan informatie over een grenspaal opgevraagd worden en kan de status van een paal op een gestructureerde manier gemeld worden door de “crowd”. We ontwikkelen het prototype verder zodat de status van een grenspaal ook via smartphones (iPhone, Android, Windows) gemeld kan worden.

Leren

Het prototype gebruiken we om samen met vrijwilligers te leren welke aspecten bij crowdsourcing van belang zijn en op welke wijze we hiermee kunnen omgaan. Aandachtspunten hierbij zijn:

het mobiliseren van de “crowd”
de communicatie tussen “crowd” en Kadaster
het beoordelen en verwerken van de meldingen

Meer informatie

Op basis van de ervaringen met de pilot gaan we bekijken op welke wijze crowdsourcing breder ingezet kan worden bij de inwinning van gegevens. Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Wim Witteveen.”


Bovenstaande informatie is naar ons opgestuurd door Frank van den Hoven van Plaatsengids.nl, en afkomstig van de webzijde:

http://abonneren.rijksoverheid.nl/edition/basisregistraties/nieuwsbrief-basisregistraties-oktober-2011-nummer-9/919

En wat denkt de overheid van ons Meldpunt voor verdwenen en beschadigde grenspalen?

Meldpunt


Bezoek aan Dick Taat

[6 oktober 2011]

Dick Taat is erelid van drie clubs. Eén ervan is onze OGVC (Overijsselse Grenspalen Verzamelaars Club), en hij is er trots op.
In juli is Dick (85) helaas getroffen door een herseninfarct. Terwijl hij in het Revalidatiecentrum De Brink in Enschede aan het bekomen is van die ingrijpende gebeurtenis, overlijdt zijn vrouw Fried (83). Opnieuw een grote slag voor Dick.

Afgelopen dinsdag brengen we een bezoek aan ons erelid, in de enigszins steriele revalidatie-afdeling van het Ariëns Zorgpalet. Tijdens telefoongesprekken hebben we ons al verbaasd over de kracht, helderheid en optimisme die Dick nog bezit.
Tijdens ons bezoek vernemen we echter ook dat hij wel eens twijfelt of verder leven nog wel zin heeft. Hij is halfzijdig verlamd, heeft veel pijn en verveelt zich vaak. Al gaat zijn toestand, door de dagelijkse therapieën, er wel op vooruit.

Als hij zo doorgaat zal hij waarschijnlijk nog weer kunnen lopen, en hopelijk ook zijn rechterhand weer kunnen gebruiken. Hij wil namelijk graag weer kunnen internetten en e-mailen.


Dick Taat's vrouw Fried overleden

[1 augustus 2011]

Zoals eerder gemeld is ere-lid Dick Taat (85) getroffen door een herseninfarct en opgenomen voor revalidatie op een afdeling van het Ariëns Zorgpalet in Enschede.

En zojuist ontvingen we het trieste nieuws dat zijn vrouw Fried afgelopen donderdag op 83-jarige leeftijd is overleden.
We condoleren Dick, zijn kinderen en verdere familie met dit grote verlies en wensen iedereen erg veel sterkte in deze moeilijke tijd.


Koekoeksteen

De Koekoeksteen

De Koekoeksteen (Foto: Waterschap Regge en Dinkel)

[15 juli 2011]

Harry van der Sleen, voorzitter van de loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, heeft ervoor gezorgd dat een markesteen op de grens van Enschede en Hengelo behouden blijft.
Het project Kristalbad doorsnijdt de oude grens tussen de twee marken Twekkelo en Drienerlo, vlakbij de huidige grens tussen Hengelo en Enschede.
De grens in dit gebied is een uniek dijklichaam en de Koekoeksteen markeert deze grens. De steen is een rijksmonument en staat te boek onder nummer 46596. De naam Koekoeksteen komt waarschijnlijk van de naam van de dichtstbijzijnde boerderij. Deze boerderij is waarschijnlijk verdwenen toen het kanaal gegraven werd. De steen wordt ook wel Broeierdsteen genoemd.

Gelukkig heeft het waterschap Regge en Dinkel historisch besef. Bij het waterschap had men wel gehoord van deze steen, maar men bleek over andere coördinaten ervan te beschikken.
Harry: “We zijn gezamenlijk gaan kijken hoe de situatie precies was. Gelukkig heeft men bij het Waterschap voldoende historisch besef en wordt de steen behouden en weer geplaatst op zijn oorspronkelijke plek, boven op dijk. Daar was hij namelijk vanaf gerold. Wat we wel jammer vinden, is dat het dijklichaam doorsneden gaat worden met watergangen.”


Grensbelevenis (2)

[27 juni 2011]

Het Grenswandelpad is een project van Harry van der Sleen en Hyls Heeringa van de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker (SHSEL) waarvoor men al in 2009 subsidie heeft gekregen. In juli 2010 heeft de gemeente Enschede definitief beslist over de in totaal € 75.000,-- aan subsidiegelden.
Het idee van een grenswandelpad is inmiddels omgezet in een Grensbelevenis-project. Over de voortgang van het project laat Harry desgevraagd weten:
“Ondertussen zijn wij al aardig opgeschoten met het project; op 14 september dit jaar is de eindpresentatie gepland. Het traject loopt tussen grenspaal 840-D (Werthepaal) en 862 (Drilandsteen).
We hebben geen nieuw grenspad aangelegd tussen deze twee grensstenen, dat zou inderdaad een huzarenstukje zijn, we hebben gewoon gebruik gemaakt van de openbare wegen. We hebben dan ook alleen die grensstenen opgenomen in de route die goed bereikbaar aan de openbare weg liggen.
Over de inhoud kan ik helaas nog niets verklappen; dit is nog in de ontwikkelingsfase. Wel kan ik vast vermelden dat het geheel bestaat uit 5 audio- en zo'n 20 tekstberichtjes met interessante, meest historische informatie. Voor een website zijn er nog geen concrete plannen maar ik denk dat er wel een vermelding komt op onze gemeentelijke site.”


Grensbelevenis (1)

Grensbelevenis/Grenzerlebnis

[24 juni 2011]

De Euregio in Gronau, financieel ondersteund door Interreg, heeft een Grensbelevenisproject ontwikkeld en pakt de zaken groots aan.
Er zijn twee webzijdes in het leven geroepen: grensbelevenis.nl en grenzerlebnis.de.
Het zouden mooie namen geweest zijn voor het Grensbelevingspad van Harry en Hyls (van de SHSEL). Het project van de Euregio heeft als doel het hele grensgebied in Nederland en Duitsland te exploiteren en onder de aandacht te brengen, dus niet specifiek de grens zelf.
Het Grensbelevingspad zou misschien mooi een onderdeel daarvan kunnen vormen.

Hieronder een paar zinnen van grensbelevenis.nl:

“Grensbelevenis: In alle rust actief zijn in het Nederlands-Duitse grensgebied!”

“Grenzeloos genieten in de Nederlands-Duitse grensstreek tussen Montferland in de Achterhoek en Emlichheim in de Grafschaft Bentheim.”

“Ontdek de duits-nederlandse grensstreek aan de hand van de “Toeristische Overstap Punten” of kortweg TOP’s:
Bij deze TOP‘s stap je gemakkelijk over van de auto op de fiets, te voet, per paard, inlineskates of in de kano, want vanaf de TOP‘s starten diverse grensoverschrijdende toeristische routes. Blikvanger is de grote gazen kegel, gevuld met stenen.”

Er wordt begrip gevraagd voor het feit dat de webzijde nog in opbouw is, en inderdaad is er nog heel wat werk te verrichten. De basis is duidelijk de Duitse taal en visie, het Nederlandse deel is vertaald uit het Duits. Onbegrijpelijk is dan wel weer dat men niet weet hoe ‘Nederland’ geschreven moet worden!

Ook aan de navigatie schort nog het een en ander. Veel links van de Nederlandse zijde komen uit op het Duitse deel, en ook in de Nederlandse zijde zitten nog onvertaalde stukken tekst.

Te prijzen valt dat er duidelijk op wordt gewezen dat ‘Google Analytics’ de webzijde in zijn greep heeft en er de gebruikelijke manipulaties op los mag laten. Er wordt zelfs op gewezen dat men de Cookies die worden gebruikt om de bezoeker te bespioneren kan blokkeren. Wij raden dat ook ten stelligste aan: blokkeer álle Cookies en zet de browser in de hoogste beveiligingsstand!


Het Aamsveen staat in brand!

[3 juni 2011]

In het mooie Aamsveen bij Enschede woedt een grote brand, die door Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen wordt bestreden. De brand schijnt begonnen te zijn in de buurt van grenspaal 845-G. In het grensoverschrijdende Aamsveen staan veel oude grenspalen, die door een brand erg te lijden zullen hebben.
Twintig procent van het 1000 hectare grote gebied staat in brand, en er zouden meerdere brandhaarden zijn.
Het gebied is voor voetgangers al lastig begaanbaar, maar voor brandweerauto's grotendeels volledig ontoegankelijk. Er komt dus een blushelicopter.
De naturistencamping aan de rand van het gebied is uit voorzorg ontruimd.
Het Aamsveen heeft gisteren, Hemelvaartsdag, veel bezoekers gehad en op internet staan berichten dat er gisteravond ook al brand is geweest. Waarschijnlijk heeft die ondergronds voortgesmeuld. De Duitse brandweer is overtuigd van brandstichting.


‘Smoeks’ = ‘Voetreis naar Vaals’

[2 januari 2011]

In maart 2003 beginnen drie leraren uit Emmen samen aan een voettocht óp de grens. En dat is bijna gelijktijdig met het ontstaan van de OGVC en Op de Grens.
Martin Willems, de motor achter het project, en zijn collega's Roel en Henk zijn nu dus al acht jaar met onregelmatige tussenpozen een deeltraject aan het afleggen. In 2010 moet men wegens ziekte van Henk noodgedwongen een pauze van acht maanden inlassen. Maar in november kan men weer gedrieën op pad, en doet men het traject Wyler-Grafwegen.
Het oversteken van de Rijn is voor Martin aanleiding om zijn webzijde te vernieuwen en een nieuwe domeinnaam aan te schaffen: grenswandelen.nl.

Het project dat tot dan toe “Smoeks” heet, is nu omgedoopt in “Voetreis naar Vaals”. En alhoewel men al in Limburg is aanbeland, is de afstand van Grafwegen naar Vaals toch nog meer dan 150 kilometer.

Martin Willems is de eerste geïnterviewde voor de rubriek Interviews geweest, en het lijkt ons een goed idee om de drie grenswandelaars ook eens samen te ondervragen. U hoort dus nog van ze.