Nieuws 2008

Das Eckige kommt ins Runde!

[31 december 2008]

Der Dreiländerpunkt bekommt im Rahmen des EuRegionale 2008-Projekts “Grenzrouten” ein auf allen Seiten der Grenzen einheitliches Gesicht. Eine runde Sache für einen der symbolträchtigsten Orte in unserer Euregio.
(Ingezonden door Hans Hermans)

Eberhard Gutberlett in Duitse krant

Interview met Eberhard Gutberlett

[31 december 2008]

In de Duitse krant “Rheinische Post” Ausgabe Gelderland van vandaag staat een mooi interview met Eberhard Gutberlett. Eberhard is niet alleen lid van de OGVC, hij is ook een prominente Duitse grenspalenverzamelaar met een omvangrijke eigen webzijde.

Veiling Commiezenhut

Commiezenhut Galgenberg (Foto: Dick Waanders)

[25 september 2008]

Overal in de buurt van Vasse en Mander staan hoge houten palen met daarop nieuwe informatie-borden van de Provincie Overijssel. Een van die borden staat bij de commiezenhut aan de voet van de Galgenberg.
Het blijkt te gaan om een Landschapsveiling, en wat dat inhoudt is op het bord te lezen.

Landschapsveiling (Foto: Dick Waanders)

De commiezenhut is “te koop” voor een minimaal bod van € 800,--. Wie weet worden er ook nog wel grenspalen geveild, maar we denken van niet. Die worden immers niet onderhouden.
De veiling is overigens in de Molen van Bels te Mander.

Het moet ons van het hart dat een dergelijke veiling toch maar een zielige vertoning is. De Provincie Overijssel en de natuurbeschermings-organisaties bulken namelijk van het geld, en doen daar vaak onzinnige dingen mee. Zoals het volplempen van de bossen met houten palen met metalen omrandingen waarop gekleurde pijlen staan die wandelroutes aangeven. Die paaltjes staan zelfs op volslagen onzinnige plekken! En soms in bosgebiedjes waar je in tien minuten doorheen loopt.
Laat men daar in hemelsnaam eens een keer mee stoppen! We zoeken onze eigen routes wel uit, we zijn niet achterlijk. Dan kan men voor dat geld een commiezenhut onderhouden.

Na het bekijken van de webzijde van Landschapsveilingen (overigens erg moeilijk op te komen!), komen we tot de conclusie dat er ons een horror-scenario staat te wachten. De bossen zullen in de nabije toekomst helemaal vol komen te staan met grote reclameborden en wellicht zelfs neon-reclames van de bedrijven (en een enkele particulier) die eigenaar geworden zijn van een zg. landschapselement. Natuurlijk zijn het weer verzekeraars en banken die als eerste staan te dringen om op zo'n manier reclame voor zichzelf te maken.

In de toekomst zullen de bossen enkel uit reclame-borden en bewegende zuilen (zoals er nu langs de wegen in de steden staan) bestaan, met een doodenkele boom of struik ertussen. Bij die boom staat dan uitleg in de trant van die bij de commiezenhut:
“Vroeger kon men volop genieten van dit soort levende groene landschapselementen. Later zijn ze uit praktische en financiële overwegingen vervangen door de huidige kunstmatige objecten.”
Brrrr.

“Inspectie grensstenen weer opgepakt”

[20 april 2008]

“Jaarlijkse inspectie grensstenen weer opgepakt”. Dat meldt de webzijde van de Twentsche Courant Tubantia op het ‘Dorpsplein Regio Oldenzaal’ op vrijdag 18 april 2008.
Het kadaster in de Duitse plaats Nordhorn zou recent alle grensstenen op de grens van het Graafschap Bentheim en Twente hebben gecontroleerd, en daarbij geschrokken zijn van de slechte staat van de stenen en het aantal dat verdwenen is.
Sedert 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog, zouden er geen jaarlijkse inspecties meer hebben plaatsgevonden, volgens de krant.
Alleen kommiezen en andere grensbewakers zouden de afbakening van de grens in de gaten hebben gehouden.

“Nu er sprake is van een open grens en er ook via de voormalige 'groene grens' sprake is van allerlei grensoverschrijdend verkeer, hebben de Nederlandse en Duitse overheid nieuwe afspraken gemaakt over de controle van het verloop van de landsgrens. Om de drie jaar is een van de landen verantwoordelijk voor het bijhouden van de kadastrale situatie.
Op dit moment ligt die verantwoordelijkheid voor de grens vanaf grenssteen 1 bij het drielandenpunt (Nederland, Nedersaksen en Noordrijn Westfalen tussen Losser en Gronau) tot aan de grensssteen 155 bij Nieuw-Schonnebeek bij het kadaster in Nordhorn.
Bij de laatste controle zijn de ambtenaren van het kadaster geschrokken van het grote aantal beschadigde en verdwenen stenen. Van de grote grensstenen zijn er veertien foetsie. Van de kleine grensstenen worden er 29 gemist. En dan zijn er nog veel stenen beschadigd.
Na een uitgebreide inventarisatie moet er volgend jaar het een en ander gaan gebeuren. Gaten in de grens worden opgevuld met nieuwe stenen en de schades worden hersteld.
Het Duitse kadaster wil de Nederlanders, die vanaf 2010 weer verantwoordelijk zijn, graag een intacte landsgrens aanbieden. ”

Dit is een letterlijk citaat, inclusief de typefout in de plaatsnaam, van de webzijde van de krant.
Het volledige artikel is te vinden op:
http://www.tctubantia.nl/regio/oldenzaal/3001604/Jaarlijks-inspectie-grensstenen-weer-opgepakt.ece#tab2765885

Met dank aan Harry ten Veen die ons, zoals altijd, op het nieuws attendeerde.