Nieuws 2007

Goed nieuws over gp 832-B

[15 augustus 2007] Harry van der Sleen zorgt regelmatig voor goed nieuws. Zo heeft hij nu op het forum een bericht geplaatst over de herplaatsing van grenssteen 832-B. Deze steen aan de rand van het Haaksbergerveen heeft jarenlang deels verbrokkeld in de grenssloot gelegen, en is een jaar lang geheel afwezig geweest.


Brief aan Vereniging Natuurmonumenten

“Geachte heer, mevrouw,

In uw blad "natuur|behoud" van november 1996 (het is even geleden) staat een artikel "Palen waar je niet omheen kunt". Het gaat over grenspalen die steeds meer in de verdrukking komen o.a. doordat ze in de weg staan, en de schrijver noemt ze "eenzame monumenten" en "historische palen".

Daar kunnen wij - van de "Overijsselse Grenspalen Verzamelaars Club" - ons geheel bij aansluiten.

Vooral de laatste zinnen van het artikel zijn hoopvol: "Wat er nog resteert, is te boeiend om te verwaarlozen. Natuurmonumenten steekt daarom ook veel werk in het behoud van deze historische palen."

De praktijk is momenteel helaas anders, de mooiste grensstenen worden grotendeels geheel verwaarloosd en raken steeds meer in verval.

Mocht Natuurmonumenten nog steeds geïnteresseerd zijn in het behoud van oeroude en prachtige grensmarkeringen, dan zouden wij willen wijzen op bijv. de oudste rijksgrenssteen op de grens met Duitsland, nummer 20 nabij grensovergang De Poppe, die dringend aandacht en bescherming vereist. Dit om te voorkomen dat de steen definitief verloren gaat.

De steen staat niet in een gebied van Natuurmonumenten, maar ook bijv. de grensstenen in het Witte Veen worden niet meer onderhouden.

Wij vernemen graag van u in hoeverre Natuurmonumenten nog interesse heeft in het in stand houden van de, veelal unieke, grensmarkeringen.”

Reactie van Vereniging Natuurmonumenten

Geachte heer Waanders,

Ik heb uw mail omtrent de grensstenen van het Witte Veen ontvangen.
De grens- en markestenen hebben wel degelijk onze aandacht en zijn inmiddels ook bij de gemeente Haaksbergen weer geheel onder de aandacht, dankzij de inzet van de heer Ooink, werkzaam bij de gemeente Haaksbergen.
Ik begrijp uit uw bericht, dat deze stenen meer onderhoud nodig hebben, deze opmerking zal ik meenemen naar het volgend overleg bij de gemeente Haaksbergen, zodat deze klus professioneel kan worden uitgevoerd.
Toevallig is vorige week bij het Haaksbergerveen nog een oude grenssteen herplaatst, die de Duitsers wilden vervangen door een stalen pijp, er is dus wel degelijk aandacht voor binnen deze gemeente.
Mocht u meer info nodig hebben, dan hoor ik dit graag van u.
Met vriendelijke groeten,
Jaap in 't Veld
Beheerder Zuid Twente
Vereniging Natuurmonumenten
053-4281527


Grenspalenpad geopend

Op vrijdag 29 juni 2007 om 15.00 uur wordt door burgemeester mevrouw D. Köster van de Samtgemeinde Emlichheim en burgemeester B.J. Bouwmeester van de gemeente Coevorden bij de Arendshof, Zur Grenze 6 te Laar (D) het grensstenenpad geopend.

Al eeuwenlang bestaat de grens tussen Coevorden en Emlichheim maar pas in 1801 werd de grens duidelijk beschreven in een traktaat.
In 1803 werden grensstenen geplaatst en dat is bijzonder want ze zijn uniek in Nederland.
Om het cultureel erfgoed te behouden is door het bestuur van de Historische Vereniging Coevorden in samenwerking met de Heimatsverein Emlichheim het plan opgevat om een grensstenenpad aan te leggen.
De grens tussen Coevorden en Emlichheim wordt gemarkeerd door zo’n 35 grensstenen voorzien van metalen plaatjes met daarop de nummers van de stenen.
Het pad is aangelegd in de vorm van een 8 zodat het zowel vanuit Coevorden als vanuit Laar gelopen kan worden.
De route van het pad staat beschreven in een boekje dat o.a. verkrijgbaar is bij de Historische Vereniging Coevorden en VVV. [Bron: Coevorden.nl]


Losser plaatst sculpturen

De gemeente Losser gaat zandstenen sculpturen op markante plekken in de gemeente plaatsen, als een verwijzing naar de Drilandsteen. De grenssteen Driland staat op een zg. drielandenpunt, en wordt beschouwd als de mooiste grenspaal van Nederland.
Helaas staat hij op een moeilijk te bereiken plek achter een vangrail langs een Duitse weg, en scheurt het verkeer er rakelings lang. Een Lossers lid van de gemeenteraad wilde hem daarom verplaatsen en er een toeristische trekpleister van maken. (Bron: TV-Oost teletekst)

Zie ook 'Het verborgen monument'.
Kennelijk leest de gemeente Losser ook deze website (dat is ze ook te raden!) en heeft men onze suggestie min of meer overgenomen.
Als men ons nu ook rechtstreeks zou informeren over alle grenszaken, dan zouden we helemaal gelukkig zijn!


'Het verborgen monument'

[maart 2007] Harry van der Sleen meldt het volgende bericht uit de Twentsche Courant Tubantia editie Losser van 6 februari 2007, met als commentaar: “Dit is nu een voorbeeld van grenspaalbedreiging waar ik niet goed van word!”

LOSSER - Langs de oostgrens van Twente staan nog veel grensstenen, maar geen enkele is zo mooi als de drielandensteen, die wel de mooiste van Nederland wordt genoemd. De driezijdige zandstenen zuil is versierd met de schilden van Bad Bentheim en Overijssel en de initialen van Christoph Bernard von Galen (Bommenberend). Deze bisschop van Münster plaatste de steen in 1659. Het Losserse PvdA-raadslid E. Oude Voshaar noemt het bijzonder jammer, dat de steen weggedrukt staat achter een vangrail en in een greppel langs de drukke weg Gronau-Gildehaus. In de directe nabijheid van het Gasthof Driland.
"Letterlijk en figuurlijk een verborgen monument. Niemand ziet, dat deze steen een interessant stukje geschiedenis van beide zijden van de grens vertelt. Je kunt hier dus echt spreken van een verborgen monument."
Oude Voshaar heeft het college van B en W verzocht om samen met Gronau en Bad Bentheim te onderzoeken of de steen, overigens een rijksmonument, een andere prominentere plek te geven.
"Grensstenen zijn in het verleden, bij een annexatie bijvoorbeeld, wel eens vaker verplaatst. Deze steen is eveneens bijzonder, omdat hier een drielandenpunt wordt gemarkeerd. Hier kwamen toentertijd de grenzen van de bisdommen Münster en Utrecht en de graafschap Bentheim bij elkaar. Naast Vaals en dus ook Losser telt Nederland verder geen enkel drielandenpunt. Vaals buit het toeristisch veel beter uit. Vreemd, dat de grensstenen geen enkele rol hebben gespeeld bij de organisatie van de Laga, een grensoverschrijdend project. Nu is de VVV in Gronau begonnen met de uitgifte van de drielandensteen in miniatuur. Losser zou daar op in moeten haken. Met de grenssteen is er sprake van een toeristische trekpleister."

Aldus het stukje in de krant. Waarbij nog aangetekend kan worden dat de Losserse PvdA'er slecht geïnformeerd is, er zijn immers in Overijssel nog meer “drielanden”-punten.
En de oplossing voor de gemeente Losser is simpel: zorg voor een mooi paadje door het weiland naar grenssteen 862/1 en zet er een bordje bij met de tekst: “Naar de mooiste grenspaal van Nederland”!