Enschede, Aamsveenweg

(Foto: Dick Waanders)

Jaren geleden zijn twee oude grensstenen teruggevonden toen een bakspieker, een stenen huisje waarin vroeger brood gebakken werd, geschonken werd aan de museumboerderij van het Ledeboerpark in Enschede.
De grensstenen waren gebruikt als fundering voor het huisje, zodat ze er ongeschonden weer onder vandaan gehaald konden worden.

De twee grenspalen zijn lange tijd liggend in het Ledeboerpark te bewonderen geweest, maar in juni 2007 weer overeind geholpen en verplaatst naar hun originele plek op de grens. Althans dat meldden de verantwoordelijken van de Historische Sociëteit Enschede.

Omdat we niet bij de feestelijke herplaatsing aanwezig konden zijn, gingen we een paar weken later naar de plek van het evenement.

(Foto: Dick Waanders)

Een fors bord langs de Aamsveenweg met de tekst: “>>Naar de grenspalen>>”, zou handig zijn, want nu moet een gemiddeld mens raden wat dat voorstelt daar in de verte onder die boom. Want er loopt geen fietspad, alleen een karrespoor tussen de weilanden, en gezien de slagboom denk je al gauw dat een vreemde hier niets te zoeken heeft.

(Foto: Dick Waanders)

De attractie trekt nog niet erg veel vertierzoekers, we zijn alleen en kunnen alles op ons gemak bekijken.
Na bestudering van het prachtige infobord blijkt dat de herplaatste stenen in de nabijheid van hun originele plek staan, en dus niet erop.

(Foto: Dick Waanders)

Verder is dit best een mooie plek: het grondgebied is Nederlands, de oude wilg is Nederlands, de nieuwe hexagonale bank is Nederlands en de nieuwe rode afvalbak is ook Nederlands.
Van wie de grensstenen zelf zijn is de vraag, en ook de grond waarop alles staat kan inmiddels best van een Duitse boer zijn. En ter compensatie van al dat Nederlands, is de tekst op het informatiebord allereerst in het Duits.

(Foto: Dick Waanders)

Een mooi infobord met een mooie sierpaal erachter. De tekst links is in het Duits en die rechts in het Nederlands.

(Foto: Dick Waanders)

Hier zijn in één blik álle zeven attracties te zien (v.l.n.r.):
Infobord plus sierpaal, oude wilg, linkse grenspaal, picknicktafel en bank, rechtse grenspaal, afvalbak, en (op de achtergrond, verzonken) de grens zelf.