Hersteld en teruggeplaatst (1)

Goed nieuws voor Overijssel

132-I op 24-11-2009 (Foto: Herman Posthumus)

[30 november 2009]

Goed nieuws voor Overijsselse grenspaalzoekers. Op de lokatie van 132-I zijn twee gloednieuwe grenspalen geplaatst door het Duitse Kadasteramt, aan weerszijden van het grensslootje. En paal 132-II is rechtop gezet en weer van een nummerplaatje voorzien.

Herman Posthumus

132-I op 24-11-2009 (Foto: Herman Posthumus)

132-II op 24-11-2009 (Foto: Herman Posthumus)


Goed nieuws voor Drenthe

135-I (Foto: Herman Posthumus)

[30 november 2009]

En ook voor de Drentse grenspaalzoekers is er goed nieuws. Van de Haandrik tot Coevorden zijn waar nodig nieuwe grensstenen geplaatst. Bijzonder:

1. Er is een nieuwe steen 135-I geplaatst, op tien meter afstand van de 200 jaar oude GB/BR steen 135-I. Waarom is volslagen onduidelijk. Ik hoop niet dat dit de ouverture is van het weghalen van de oude steen, op de rand van de zandafgraving.
2. De oude GB/BR steen 137 is nog steeds verzonken. Maar wie een beetje aarde weghaalt ziet dat op de bovenkant door het Kadaster een nummerplaatje is aangebracht.
3. Op de landtong van Schoonebeekerdiep en Coevorden-Piccardiekanaal is een nieuwe steen 151-III geplaatst.
4. De meeste nieuwe stenen worden door het Kadaster extra gemarkeerd met een duits wegbermpaaltje. Niet mooi maar wellicht wel beschermend.

Herman Posthumus

135-I nieuw met onjuist nr. (Foto: Herman Posthumus)

137 op 24-11-2009 (Foto: Herman Posthumus)


Kreis Borken

Gp 854 (Foto: Harry van der Sleen)

[20 september 2009]

Van het Duitse kadaster Kreis Borken, ontving ik het goede nieuws dat er weer wat onderhoud is gepleegd aan het grensstenenbestand van de Nederlands/Duitse grens in mijn omgeving (Enschede).
Gs 839 C aan de Hegebeek (Haaksbergen) is vernieuwd, wel staat hij nu aan de Duitse kant van de beek. Gs 854 (Glane/Gronau) Nederlandse zijde, is weer uit de Dinkel gevist en teruggeplaatst. Gs 853 Duitse zijde staat weer rechtop en ook gs 858, die door de gemeente Losser opgeslagen was, is weer opnieuw geplaatst. Hiervoor is het fundament wat omhoog gehaald zodat de steen met verbindingsijzers vastgemaakt kon worden. Al deze werkzaamheden zijn gebeurd in afstemming met het kadaster Oost in Zwolle.

Harry van der Sleen

Gp 858 (Foto: Harry van der Sleen)