“Regenboogbrug” + reactie uit Lunen

De grens tussen Gelderland en Brabant

Het is altijd leuk om rond te kijken op een plek die je helemaal niet kent. Wijchen bijvoorbeeld. Nooit geweest maar nu moet ik er zijn. Heen via de snelweg, terug via een toeristische zwerfroute. En soms word je dan zomaar verrast. Allereerst door een paal.

Onbekende paal (Foto: Aafke de Wijk)

Deze paal valt mij op in het voorbijgaan. Het lijkt geen bijzonder oude paal al is hij mooi bemost maar hij zal daar toch niet zomaar zonder reden neergezet zijn? De paal is misschien zo'n 1,70 m hoog. Hij staat net buiten Wijchen in het buurtschap Lunen langs de Graafseweg op de hoek van de Rijdtsestraat. Ik kan er op internet niets over vinden. Wat zouden de kleuren betekenen?

Onbekende paal (Foto: Aafke de Wijk)

Verder van Wijchen naar Grave. Dan moet je de Maas oversteken die hier de grens vormt tussen Gelderland en Brabant. De brug is zo'n oud ijzeren geval met bogen en met grote klinknagels, eigenlijk te smal voor ons drukke verkeer. Bij het binnenrijden van de brug moet ik even met mijn ogen knipperen, ik rijd door een soort regenboog. Hoewel de brug best lang is, ben je voor je het weet aan de andere kant en dus in Brabant.

Regenboogbrug (Foto: Aafke de Wijk)

De brug is echt wat bijzonders. En niet alleen vanwege de kleuren. In 1940 werden twee brugdelen opgeblazen, zo werd de brug onbruikbaar voor de vijand en werd ook de scheepvaart onmogelijk. In 2004 werd de brug opgedragen aan John S. Thompson die in 1944 tijdens de operatie Market Garden met zijn Amerikaanse manschappen de brug veroverde op de Duitsers.

Aafke de Wijk, 1 augustus 2010


[8 november 2011]

Het is alweer een poos geleden dat ik bovenstaand stukje schreef. Deze week kwam er een reactie van Will van Summeren:

“Als buurtbewoner van het Buurtschap Lunen (Gemeente Wijchen) ben ik samen met enkele andere buurtbewoners bezig de “paal” in ere te herstellen en te voorzien van enige tekst van wat ze feitelijke voorstelt .
Deze vraag is mij vaker door voorbijgangers gesteld en ik kan je vertellen dat ik het ook weet. De paal staat er ter nagedachtenis aan de hoogste waterstand (blauwe vlak) van de watersnood in 1926 die op 31 december 1925 bij een dijkdoorbraak (Maas) in de naastgelegen plaats Nederasselt zich voltrok. Deze watersnood had rampzalige gevolgen voor het gehele gebied van Maas en Waal en een deel van de Bommelerwaard.

Naar aanleiding van deze dijkdoorbraak is men ook begonnen met de aanleg van het Maas en Waalkanaal (verbinding tussen de Maas en de Waal). Het kanaal werd voorzien van twee sluizen, aan de Maaskant in Heumen en aan de Waalkant in Weurt (Nijmegen). Thans is de sluis in Heumen vervangen door een volautomatische digitaal gestuurde doorvaart en wordt er alleen nog maar in Weurt geschut.

Graafse Brug 1940

Bijgaand nog een foto uit 1940 van de "Regenboogbrug". Jij noemt het met een mooie naam de "Regenboogbrug" maar voordat ze niet door een kunstenaar zo geschilderd was noemde men de brug hier de "Negenbogenbrug". Het zijn ook negen afzonderlijke bogen (constructies).

Ik hoop je hiermede waardevolle informatie verstrekt te hebben en ik wens je veel plezier met het schrijven en fotograferen.

Met vriendelijke groet,
Namens het Buurtschap Lunen,
Will van Summeren”