De grens tussen Friesland en N-Holland

(Foto: Aafke de Wijk)

De paal staat bovenop de dijk en is net zichtbaar vanaf de weg.


[8 september 2009]

Noord-Holland en Friesland lagen vroeger vele dagreizen van elkaar verwijderd. Zelfs met een auto was het tot 1933 nog een hele reis. Na de aanleg van de Afsluitdijk is de reistijd bijna te verwaarlozen. Eigenlijk is er maar één stap nodig om van Friesland in Noord-Holland te komen. De Afsluitdijk behoort namelijk voor ongeveer 1/3 bij Noord-Holland en voor de rest bij Friesland. De slechts 90 meter lange provinciegrens is gemarkeerd met een grenspaal. Kijkend in de richting van Friesland zie je het wapen van Friesland. Dat zit dus aan de Noord-Hollandse kant. En het wapen van Noord-Holland zit aan de Friese kant.
Aan de zijkant is het jaartal 1932 gegraveerd.

Aafke de Wijk

(Foto: Aafke de Wijk)

Je kijkt hier richting Friesland met in de verte het werkeiland Breezand.


(Foto: Aafke de Wijk)

Het wapen van Friesland.


(Foto: Aafke de Wijk)

Hier kijk je in de richting van Noord-Holland.


(Foto: Aafke de Wijk)

Het wapen van Noord-Holland.