Jubileum: Hans' 100e artikel!

Hans met Amber (Foto: Miriam Hermans)

Hans met kleinkind Amber in de speeltuin

Medio 2008 begint Hans Hermans uit Heerlen voor Op de Grens te schrijven. Al snel blijkt hij een dermate actieve schrijver te zijn, dat hij zijn eigen plek op deze webzijde krijgt: H5.
Vandaag heeft Hans zijn 100e artikel geplaatst: Eli Heimans vorste bij paal 14. Heimans was een echte natuurvorser, en dat kan met recht ook van Hans gezegd worden.
Op de foto zien we nog meer kwaliteiten van Hans. Naast onderzoeker van het Vaalser Drielandenpunt is hij opa van kleinkind Amber. Tijdens een bezoek aan de speeltuin ontdekt hij en passant dat het hoogste punt van Nederland ergens anders is dan waar iedereen denkt dat het is.

Miriam met Amber (Foto: Hans Hermans)

Miriam Hermans met AmberMiriam, Amber en een paaltje

Hoogste punt NL (Foto: Hans Hermans)

Een bordje bovenaan het paaltje

Hans: Het verplaatste Hoogste Punt bezorgt ons raadsels, want de gemeente weet wel dt het gebeurd is, maar wil liever niet zeggen waarom het gebeurd is.

In 1839, toen middels het Verdrag van Londen (19 april 1839), (ons) Limburg bij Nederland gevoegd werd was Vrouwenheide (218 meter +AP) in Ubachsberg het hoogste punt van Nederland. Hoogtemetingen waren in die tijd zeer onnauwkeurig, want de Vaalserberg ligt ruim 104 meter hoger... Maar ook op de Vaalserberg was het steeds moeilijk om de nauwkeurige hoogte te bepalen, omdat er regelmatig werkzaamheden plaatsvonden, waardoor de ene keer de bestrating van het echte Drielandenpunt en dan weer de betegeling van het nepdrielandenpunt iets hoger lag. Toen daar in de buurt een labyrint aangelegd werd en er grond aangevoerd moest worden, lag midden in de doolhof het hoogste punt... Klaarblijkelijk werd in een nieuwere speeltuin zoveel zand aangevoerd dat daar (nu) het hoogste punt is.

Zetten we alle bergen van het Koninkrijk der Nederlanden op een rijtje, dus ook die van Saba, Curacao en Sint Maarten, dan komt de Vaalserberg pas op de elfde plaats.

Op het vasteland van Nederland moeten we er aan wennen, dat het 'Hoogste Punt' telkens weer op een andere plek ligt. De Belgen deden het beter, zij verhoogden hun hoogste punt 'Botrange' (694 m) met zes meter, zodat de magische hoogte van 700 meter voor iedereen duidelijk is.

Bordje (Foto: Hans Hermans)

Verwijzingsbord naar het hoogste punt

Amber en het DLP (Foto: Hans Hermans)

Amber op de steen bij het DLP

Grenspaalmedaille gemaakt door Rita

Grenspaalmedaille voor Hans' 100e bijdrage

Dick Waanders [22 september 2011]