Korte berichten 2018

Museum VIEILLE MONTAGNE

2 oktober 2018

Iedereen weet dat er een Noord- en een Zuid-Korea, elk met een eigen troepenmacht bestaat en er van enige neutraliteit geen sprake is. Om de een of andere onduidelijke reden werd/wordt het ten zuiden van Vaals gelegen onverdeelde Moresnet hardnekkig "Neutraal Moresnet" genoemd. Het gewaand 'neutrale' gebied beschikte over twee legers zodat op 4 augustus 1914 een aspect van de vermeend neutrale bevolking een blauwe Belgische wapenrok moest aantrekken en een andere groep een veldgrauw Pruisisch uniform. Gaan we op zoek naar relevante data dan lezen wij dat de quasimente 'republiek' niet 103 jaar maar 99 jaar bestond. Het begin was er volgens het aan het Weens Congres gerelateerd Verdrag van Aken op 26 juni 1816 terwijl Pruisen op 27 juni 1915 de facto het gewraakte gebied annexeerde. Van een compromis was geen sprake. Er zijn nog een aantal ongerijmdheden, die waarschijnlijk niet het gevolg zijn van wazige recherches maar van een ondoorgrondelijke belangenverstrengeling. Ook Nederland was in die tijd veel Pruisischer dan wij durven vermoeden. Een bezoek aan het splinternieuwe museum van de fondation Museum Vieille Montagne is de moeite waard, maar helaas proeven we te duidelijk de animositeit. De nieuwe magistratuur heeft het over een rariteitenkabinet van de eerdere Vereinigung für Kultur, Heimatkunde und Geschichte im Göhltal te Neu-Moresnet (het oude Pruisisch-Moresnet). Museum Vieille Montagne klinkt gedistingeerder maar op het prijskaartje staat twee miljoen euro...

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen