Korte berichten 2011

Avantis (vervolg)

[17 november 2011]

Op 8 november 2011 kopte een krant: ‘Avantis op de rand van de afgrond’. In een krant van 16 november 2011 staat: ‘Andere koers voor Avantis’. Uit alle media blijkt dat het abominabel slecht gaat met het grensoverschrijdend bedrijventerrein, op de grens, tussen Heerlen en Aken. Van de 70 hectaren werd tot nu toe slechts 6,4 hectare bebouwd. Om een faillissement te voorkomen zal de gemeente Heerlen zich genoodzaakt zien om meer dan zes miljoen euro in het project te pompen.

De bazen van Heerlen en Aken hebben een ingrijpende beslissing genomen; Het roer moet om! Tot voor kort kostte een vierkante meter grond 120 euro en die prijs moet drastisch omlaag. Tot nu toe golden zeer strenge eisen ten opzichte van de hoogte van de panden, maar in de toekomst spelen de afmetingen geen rol meer. In ieder geval zullen de gemeente Heerlen en de vennoten meer vrijheid krijgen om een toekomstig beleid uit te stippelen. Over de medewerking van de gemeente Aken is nog niets bekend. Volgens de laatste telling volgen in Aken 42.541 studenten een hoge wetenschappelijke of technische studie. Zonder moeite zou Aken op Avantis diverse dependances kunnen vestigen, maar doet dat niet. Ook over de infrastructuur, met name een goede wegverbinding tussen Horbach (bij Aken) en Avantis, is er nog steeds geen duidelijkheid.

In 1970 bouwde Nederland het ruim opgezette verkeersknooppunt Bocholtz en één tak zou naar (het toen te bouwen) Avantis geleid worden. Het was een immens klaverblad en iedere burger krabde zich achter een oor, toen dit knooppunt in 2001 afgebroken werd. Het was een enorme kapitaalvernietiging en momenteel krabben de burgers zich achter het andere oor, omdat er plannen zijn om een directe verbinding tussen autosnelweg en bedrijventerrein aan te leggen.


Chaotisch Drielandenpunt

Geen skilift, dan maar wielrennen (Foto: Hans Hermans)

Geen skilift, dan maar wielrennen.

[8 november 2011]

Het is de bedoeling om de chaos op het Drielandepunt nog intenser te maken door er nieuwe toeristenattracties aan het lunapark toe te voegen. De meeste mensen in Vaals praten nu al over een nieuwe Efteling in Vaals. De nieuwe chaos is niet goedkoop en moet een keer betaald worden. De investeringen moeten grotendeels van buitenaf komen, erkent Guus Verhorst van Staatsbosbeheer. Deze overheidsinstantie krijgt nu de helft minder rijkssubsidie en heeft te weinig armslag. Maar ook de gemeente Vaals heeft de schatkist bijna leeg. In dit licht zal er dus geen skihelling van Vaals uit naar de Vaalserberg komen, omdat het te duur is. Waarschijnlijk ook te onrendabel zegt Staatsbosbeheer. Mevrouw Verbeek, wethouder in Vaals, zegt dat het een langgekoesterde wens van de gemeente Vaals is om het Drielandenpunt nieuw elan te geven. Maar wat verstaat Vaals onder elan? Elan zou moeten betekenen dat er aan de rust niet getornd wordt. Hoe kunnen we chaos en rust onder één noemer brengen. Een vraag die Gemeente en Staatsbosbeheer, niet zo een-twee-drie kunnen benantwoorden.
Misschien mogen we blij zijn, dat er tegenwoordig overal weinig geld in de kas is. Geld maakt niet gelukkig, zeker niet op het Drielandenpunt in Vaals.


Met de 'Talisman' (213) verdween ook het geluk

Avantis bedrijventerrein (Foto: Hans Hermans)

[8 november 2011]

Vandaag staat er met ''chocoladeletters'' in de krant: Avantis op rand van de afgrond. (...)

We schreven al vaker over het grensoverschrijdend bedrijvenpark (GOB) Avantis (zie H5), maar zo negatief als vandaag waren de vooruitzichten nog nooit. Directeur René Seijben heeft zich ziek gemeld, nadat bekend was geworden dat er gewerkt wordt aan een nieuwe formule.

De ellende begon op 13 november 2000, toen de centrale NL/D-grenssteen met nummer 213 (ooit een Drielandenpunt) uitgegraven en richting 'Oosten' getransporeerd werd. Daar is de waardevollen steen waarschijnlijk nooit aangekomen, want niemand weet waar hij zich bevindt.

Grenssteen 213 was een soort Talisman. Het klinkt zweverig, maar het is een feit, dat toen de steen er nog stond de vooruitzichten uitstekend waren. Vanaf het moment dat de steen op zijn zij lag, was er op Avantis nauwelijks vooruitgang. Volgens de planning zouden hier in 2011, meer dan tienduizend arbeidsplaatsen zijn, maar meer dan 700 zijn het niet geworden.

Het bilaterale bedrijventerrein zou vanuit Nederland en Duitsland toegankelijk moeten zijn, maar terwijl Nederland drie toegangen heeft, heeft Duitsland er geen een.

Duitse politie en winterse strooidiensten moeten van Nederlandse wegen gebruik maken om op Avantis te komen. Aken heeft al die jaren geen enkele moeite gedaan om van zijn kant uit het bedrijventerrein te ontsluiten. Over een Duitse toegangsweg werd nooit nagedacht...

Grenssteen 213 Qua Vadis? (Waar zijt gij?) Avantis heeft een talisman nodig om uit de ellende te komen, want de politiek heeft hier gruwelijk gefaald.


Avantis in en uit de zon

(Foto: Hans Hermans)

Een rare gewaarwording: Hypermoderne modules op een eeuwenoud huis. De bewoners produceren meer stroom dan ze nodig hebben en transporteren de overtollige energie naar het net.

[19 oktober 2011]

Bijdrage nummer 43 (23 augustus 2009) ging over het Grensoverschrijdend Bedrijvenpark AVANTIS, op de grens van Heerlen en Aken, waar de bilaterale grens in sommige kantoren van het gebouw van de firma Solland, door een rode lijn kenbaar is.

Onder de foto plaatsten wij de tekst:
Op 3 november 2005 werd het bedrijf Solland Energy Holding Solar, een producent van hoogvermogen silicium zonnecellen geopend en recentelijk uitgebreid. Op het bedrijvenpark Avantis was dit het eerste gebouw, dat op de rijksgrens Nederland/Duitsland gebouwd werd. In het gebouw is de grens herkenbaar door een rode, buiten het gebouw door een witte streep. Solland Solar bouwde op de grens vanwege meer subsidiemogelijkheden bij haar start-up en het voordeel van sociale verzekeringen van twee landen.

Helaas hoor ik vandaag via de radio dat het slecht gaat met het bedrijvenpark op de grens. Er komen nauwelijks bedrijven bij en de kans is vrij groot, dat op een van de onbebouwde plekken een gevangenis gebouwd wordt. Een nieuw begrip voor Nederland: Detentie op de grens.

(Foto: Hans Hermans)

Ook met de zonnecellenfabriek Solland gaat het niet goed, want van de 280 banen moeten er 90 geschrapt worden. Nederland geeft, ondanks de slechte luchtkwaliteit, de voorkeur aan met kolen gestookte krachtcentrales. Dat is niet goed voor het milieu en zeker niet voor Solland op Avantis.

Waarom Solland in de toekomst liever haar zonnecelmodules in Sittard produceert dan in het bedrijf met de rode streep op de grond is niet bekend. Volgens de krant van vandaag zijn de Chinezen aan alles schuld, omdat die de markt overspoelen met goedkope cellen. Moet Solland daarom van Heerlen/Aken (Avantis) naar Sittard verkassen? Of is de productie van cellen en modules in het bedrijf met de rode streep duurder dan gedacht? Solland overweegt om in de toekomst Sunwebcellen te fabriceren, maar als de serieproductie op gang komt zal dat in Azië gebeuren en niet op Avantis. Het gaat niet goed met de EU en dat heeft ook gevolgen voor bedrijven die OP de grens produceren.


Geo-DLP en nep-DLP

[18 augustus 2011]

De afstand tussen geo-DLP en nep-DLP kon mij aanvankelijk niemand vertellen. Vaals beschikt niet over werkkaarten met schaal 1:10.000. Dat zijn kaarten die bij wegwerkzaamheden gebruikt worden. Een deskundige kan ons echter vertellen dat de afstand bij benadering 49 meter bedraagt. Hij berekende het via G.I.S. Het is wel een interessante aanvulling, die ons iets zegt over de manier waarop tegenwoordig gemeten wordt. Een ambtenaar hoeft tegenwoordig zijn stoel niet meer te verlaten:

“Op uw vraag inzake de grensstenen het volgende. Het bestaan van een kaart, schaal 1:10.000, waarop de afstand is af te lezen/meten van de grenspaal op het echte drielandenpunt tot aan de toeristische variant, is mij niet bekend. Ik heb echter via het gemeentelijk geografisch informatie systeem (G.I.S. afgekort) kunnen meten, dat de afstand waarom u vraagt bij benadering, 49 meter bedraagt. En dan stel ik expliciet bij benadering, omdat een centimeter nauwkeurige afstand niet door mij gegeven kan worden. Daarvoor is een landmeetkundige meting nodig.”


Maigret

Maigret naambord

[9 maart 2011]

Omdat mijn verhaal over de grote Luikse auteur Simenon de laatste tijd vaker bekeken wordt was dat voor mij aanleiding om zondag het Heerlense carnaval te ontvluchten en in Luik mijn voelhorens uit te steken. Thans blijkt dat zich aan de zeer drukke Rue Léopold een grote bushalte bevindt die frekwent gebruikt wordt. Omdat de Rue Léopold vrij lang is noemt men het laatste stukje, dus daar waar de bussen stoppen, ook wel Place Commissaire Maigret. Een maand geleden heeft men daar nieuwe straatnaamborden geplaatst. Dit zou een oorzaak kunnen zijn, dat iets meer mensen gekeken hebben bij 'Maigret' en zodoende bij de schrijver Simenon terecht kwamen.

Simenon, Het huis aan het kanaal


Beste Hans,

Scarlet is een internetprovider die nu door Belgacom (het vroegere staatsbedrijf) overgenomen is. Het is mogelijk dat een onderwijzer(es) of leraar (lerares) de opdracht heeft gegeven om een werkstuk over Simenon te schrijven. Dan wordt er via Google of op een andere manier op het internet gezocht en dan komen ze natuurlijk ook bij jouw artikel terecht. Aangezien de kinderen met carnaval een week vakantie hadden, is dat de gelegenheid om aan een werkstuk te werken.

Met hartelijke groet,
Jo Kokkelmans


Mishandelde Moresnetsteen

Moresnet gekrijt (Foto: Hans Hermans)

[14 januari 2011]

Medio vorig jaar was ik onderweg in het Preusbos bij Vaals. De 'krijtjesman' had de steen behandeld en liet zijn schrijftuig achter.


Geo-DLP

[18 augustus 2011]

De afstand tussen geo-DLP en nep-DLP kon mij aanvankelijk niemand vertellen. Vaals beschikt niet over werkkaarten met schaal 1:10.000. Dat zijn kaarten die bij wegwerkzaamheden gebruikt worden. Maar een deskundige kan ons vertellen dat de afstand bij benadering 49 meter bedraagt. Hij berekende het via G.I.S. Het is wel een interessante aanvulling, die ons iets zegt over de manier waarop tegenwoordig gemeten wordt. Een ambtenaar hoeft tegenwoordig zijn stoel niet meer te verlaten. Hieronder het volledige bericht:

“Op uw vraag inzake de grensstenen het volgende. Het bestaan van een kaart, schaal 1:10.000, waarop de afstand is af te lezen/meten van de grenspaal op het echte drielandenpunt tot aan de toeristische variant, is mij niet bekend. Ik heb echter via het gemeentelijk geografisch informatie systeem (G.I.S. afgekort) kunnen meten, dat de afstand waarom u vraagt bij benadering, 49 meter bedraagt. En dan stel ik expliciet bij benadering, omdat een centimeter nauwkeurige afstand niet door mij gegeven kan worden. Daarvoor is een landmeetkundige meting nodig.”