Schrikkeldag

Bord met getal 10 (Foto: Hans Hermans)

Op zoek naar grenssteen NL/D 216 (Simpelveld) ontdekte ik dit bord. Het getal 10 is rood i.p.v. zwart. Maar of het ook geldig is?

Op de grens van februari en maart

Schrikkelen is vreemd genoeg geen werkwoord. Zou er feestdag staan, dan zou men er feesten van kunnen maken… Ook als substantief komen we schrikkel niet zo vaak tegen. Omdat de Juliaanse jaarkalender 365 dagen telde, maar het tropische jaar in werkelijkheid 365,2422 dagen telt, kwam paus Gregorius in 1582 op het idee de naar hem genoemde Gregoriaanse kalender te ontwerpen. Ieder vierde jaar zou dan op 29 februari een schrikkeldag krijgen. Het lutherse Duitsland was het niet met de paus eens en accepteerde pas in 1699 de Roomse kalender. Het orthodoxe Griekenland nog later, daar pas in 1923.

Bord met getal 20 (Foto: Hans Hermans)

Bij grenssteen D/B 946 (Grüne Eiche (Aken)) staat dit bord. Het bord zou de indruk kunnen wekken dat kinderen hier niet verder mogen.

Er bestaan nog een paar schrikkeltoestanden. B.v. de schrikkeldans waar een vrouw een man ten dans vraagt, of het schrikkelbeeld op ons tv-toestel dat ook wel testbeeld genoemd werd. In Vaals staan bij het toeristisch Drielandenpunt drie grensstenen, twee echte soevereine stenen en een schrikkelsteen, zonder nummer, om het monument symmetrisch af te ronden. Op zoek naar grensstenen kwam ik de afgelopen jaren veel schrikkelborden tegen. Zelfs een politieagent kon mij niet zeggen in hoeverre die borden verkeersreglementaire waarde hebben.

Bord zonder tekst wel fietsembleem eronder (Foto: Hans Hermans)

In de buurt van grenspaal NL/B 53 (Kanne) staat een verbodsbord voor alle verkeer, maar er werd wel een fietsroute uitgezet.

Bord met quad (Foto: Hans Hermans)

Bij grenspaal NL/B 19 (Sint Pietersvoeren) een bord met een quad. Het voertuig heeft vier wielen maar wordt in Nederland als een driewielig voertuig beschouwd…

Bord met klassieke auto (Foto: Hans Hermans)

Bij grenssteen NL/D 264 een bord met een klassieke (belastingvrije) auto. Mogen normale auto’s hier wel rijden?

Bord met auto en paard met hooiwagen (Foto: Hans Hermans)

Bij grenspaal NL/B 121 (Heppeneert) heeft de kunstenaar er een schilderij van gemaakt.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen (H5-grens 115)
Foto’s: H5-grens
[29 februari 2012]


rovl

Geachte heer Hermans,

U heeft ons een aantal foto's toegezonden van verkeersborden met de vraag, of deze borden al dan niet geldig zijn.
Artikel 7 van het BABW bepaalt, dat verkeersborden alleen gebruikt mogen worden als die in de bijlage I van het Rvv 1990 zijn vastgesteld.
Uw foto's, genummerd 1, 4, 25, 55 en 65 komen in het Rvv 1990 niet voor, ze zijn dus ongeldig.
Uw foto nummer 3, in de volksmond het spiegelei genaamd, is wel geldig (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee), bord C1. Het daaronder geplaatste bordje is geen verkeersbord; het is de aanduiding van een toeristische fietsroute.
Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Wim Dirks
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg