Op de grens in Eurode

Vloer met grenslijn (Foto: Hans Hermans)

Het Eurode Bussiness Center waar burgers met hun problemen terecht kunnen. Op de vloer zien wij duidelijk de grenslijn tussen Nederland (rechts) en Duitsland (links).

In de grensregio zijn veel meer problemen dan in de rest van Nederland. Deze kunnen als belemmering ervaren worden en zijn zeer schadelijk voor de economie. Veel burgers trekken naar België en Duitsland, hetgeen in Limburg een ontzettende krimp tot gevolg heeft. Er zullen duizenden huizen afgebroken moeten worden. Het is ook jammer dat het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland nog steeds niet rond is, daarom zocht men naar een oplossing.

Rode en gele brievenbus (Foto: Hans Hermans)

De rode en gele brievenbus bij de ingang van het EBC maken duidelijk, dat we ons op de grens bevinden.

De bestuurderen van Limburg, van de regio Aken, van het Duitstalig gebied van België en de lokale overheden uit het grensgebied Parkstad-Limburg en Heuvelland-Limburg, hebben samen met de Kamers van Koophandel regio en de Industrie und Handelskammer Aachen hun handtekeningen gezet onder een overeenkomst die voorziet in de realisatie van een informatiepunt op de grens.

Stadhuis van Aken met trappen (Foto: Hans Hermans)

Het andere informatiepunt bevindt zich op de Katschhof in Aken, waar zich de achterkant van het majestueuze stadhuis bevindt.

Dat punt zal moeten bestaan uit twee loketten; één in het Eurode Bussiness Center, op de grens van het Nederlandse Kerkrade en het Duitse Herzogenrath. Het andere op de Katschhof bij het stadhuis van Aken. De kosten die hieraan verbonden zijn ad. 350.000 euro zullen gedragen worden door de deelnemende partijen. Dit infopunt op de grens is de plek voor werkgevers en werknemers die grensoverschrijdend werken. Zij kunnen nu terecht met vragen over zaken als sociale zekerheid en fiscale problemen.

Fragment van stadhuis (Foto: Hans Hermans)

Een mooi stijlfragment van het stadhuis.

Een heuglijke bijzonderheid is dat bedrijven nu ook een beroep mogen doen op het innovatiefonds van de EU. In totaal is er ruim 4,7 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. De regering verwacht dat Limburg hiermee uit het slop komt.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen (H5-grens 124)
Foto’s: H5-grens
[14 juli 2012]