Oranjes op de grens

EBC Eurode Business Center (Foto: Hans Hermans)

Niet alleen de rotonde, maar ook het Eurode Business Center ligt midden op de grens. Tijdens de oorlog was hier een ondoordringbare prikkeldraadversperring.


De Oranjes hebben een speciale band met het Limburgse steenkolenbekken en prins Bernhard, die buitengewoon lid van de Mijnraad was, bracht acht keer een bezoek aan de ‘kolenpot’. Voor iedere telg van het Oranjehuis was het een soort ‘rite de passage’ om een keer, honderden meters onder de oppervlakte, het zwarte goud van kortbij te bekijken. Wilhelmina en Hendrik waren de eerste monarchale bezoekers en zelfs Irene maakt een wandeling door de mijngangen, voordat zij naar Spanje toog.

EBC interieur (Foto: Hans Hermans)

In het Eurode Business Center wordt de grens door een zwarte streep kenbaar gemaakt.


Koninginnedag, 30 april 2011, brachten de Oranjes een bezoek aan de Limburgse plaatsen Thorn en Weert. De zonovergoten viering verliep vlekkeloos en koningin Beatris zei na afloop: ‘Het was een ongelofelijke dag!’

EBC grenslijn kortbij (Foto: Hans Hermans)

Hier stond ooit paalsteen met nummer 232. Westelijk ligt de gemeente Kerkrade en oostelijk de Stadt Herzogenrath.


Een paar weken eerder, op 15 april 2011, brachten koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima, ook al een bezoek aan de oude mijnstreek. Daar bezocht het gezelschap het Eurode Business Centrum, dat midden op de grens ligt, tussen Kerkrade (NL) en Herzogenrath (BRD). De Oranjes kregen daar uitleg over Duits-Nederlandse samenwerking op gebieden van veiligheid, werken en wonen in het Land van Rode. Na afloop vloog het gezelschap niet vanaf Maastricht-Aachen-Airport, maar vanaf de AWACS-basis Teveren terug naar Holland. Zowel de bevolking van Kerkrade alsook die van Herzogenrath was massaal uitgelopen om het koninklijk trio te zien.

(Foto: Catharina-Gerda Scholtens)

In gezelschap van burgemeester Christoph von den Driesch van Herzogenrath trekt de stoet naar het Eurode Business Center. Op de ambtsketen van de burgemeester de rode leeuw van het hertogdom Limburg. Herzogenrath, de naam zegt het al, behoorde tot dat hertogdom, maar viel 1815 aan Pruisen. (Foto: Catharina-Gerda Scholtens)


(Foto: Catharina-Gerda Scholtens)

Het koninklijk gezelschap krijgt uitleg in het Eurode Business Center. (Foto: Catharina-Gerda Scholtens)


Met dank aan de heer Frits Sprokel en mevrouw Catharina-Gerda Scholtens voor hun medewerking.

[20 mei 2011]
Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen