Chaotisch Drielandenpunt (2)

Zwart/witfoto van Drielandenpunt

In het begin van de 20e eeuw stonden de twee drielandenpunten midden in een natuurrijk bos. Van enige chaos was toen geen sprake.

Toen hier in 1648 een drielandenpunt ontstond heerste er ook al chaos. De Tachtigjarige Oorlog was net ten einde en hier moest orde op zaken gesteld worden. Het waren rumoerige jaren, het beleg van Antwerpen was voor Frederik-Hendrik de laatste strategische operatie; hij overleed in 1647 op 63-jarige leeftijd. Hij hield niet van veldslagen, maar belegerde bij voorkeur steden, zodat zijn bijnaam ‘stedendwinger’ duidelijk is. Hij werd opgevolgd door zijn zoon stadhouder Willem II en die stierf in 1650 aan pokken. Zijn opvolger was stadhouder Willem III die ook wel King Billy genoemd werd. Hij was ook koning van Engeland, Schotland en Ierland. De Vaalser kant van het Drielandenpunt werd in die tijd geregeerd door een machtig persoon. Aken aan de Duitse kant was een vrije rijksstad van het Duitse Rijk. Gemmenich, thans België, werd geregeerd door aartshertog Leopold van Oostenrijk uit het Huis Habsburg, die landvoogd was van de Zuidelijke Nederlanden, voor zover die niet geclaimd werden door de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

Koffie van De Blauwe Reiger

Men kon hier Amsterdamse koffie drinken van koffiehandel De Blauwe Reiger. Zeer waarschijnlijk was het in Amsterdam de eerste koffiebranderij die gebruik maakte van een stoommachine. Stoommachines waren nogal duur, zodat deze industriële firma zich genoodzaakt zag reclame te maken op het Drielandenpunt in Vaals.

Pas veel later, op 26 juni 1816, vond het Verdrag van Aken plaats en besliste de Duitse keizer dat het vermeende neutrale Moresnet, staatkundig onlosmakelijk met Pruisen verbonden is.

Ansichtkaart met ballerina

Dit soort expressieve ansichtkaarten kwam optimaal tegemoet aan de wensen van Hollandse toeristen.

Een Drielandenpunt ontstond hier pas in 1839. Op 19 april 1839 vond het Verdrag van Londen plaats, waar de 24 artikelen geratificeerd werden, die de Belgischs soevereiniteit garandeerden. Opnieuw was er chaos, want Moresnet spreekt graag over een Vierlandenpunt, Nederland over een condominium (tweeherig gebied) en Pruisen over een co-imperium (vazalstaat). Hoe dan ook, de Duitse Kroon beschouwde Moresnet als zijn eigendom en het woordje ‘neutraal’ kunnen wij het beste zo gauw mogelijk vergeten.

Wielrenners poseren bij DLP

Sportieve recreanten na het bedwingen van de Col du Preuss.

Door de jaren heen, waren er maar weinig chaosloze momenten. Er werden tientallen plannen gemaakt, maar vrijwel iedere keer botsten de natuurbeschermingsbelangen met die van de commercie.

Kleine autootjes bij DLP

Ook met weinig PK een haalbare kaart.

Rond 1900 werden in de buurt van het geografisch Drielandenpunt, drie stenen geplaatst die een toeristisch drielandenpunt zouden moeten verbeelden. Maar na de Eerste Wereldoorlog (1919) werd Aken bezet door Belgische soldaten, die grensstenen weghaalden, want Aken zou bij België gevoegd worden…

Bordje NuS INF

De gewone toerist kan met de letters NuS INF niets beginnen, maar voor naaktrecreanten uit Aken die in de buurt van het Drielandenpunt in hun blootje lopen, betekent Natur und Sport (NuS) dat zij diverse takken van sport temidden van de natuur kunnen beoefenen. De naturistenvereniging is aangesloten bij de Internationale Naturisten Federatie (INF). Maar zij moeten eerst hun auto’s door de ‘flessenhals’ van het Drielandenpunt persen.

Nu is er weer een echt Drielandenpunt en een nepdrielandenpunt, waaraan ieder jaar duizenden Hollandse toeristen zich vergapen.

De ‘flessenhals’ bij het DLP

Een manke infrastructuur leidt onherroepelijk tot chaos, zoals hier waar een Duitse en een Belgische auto de flessenhals moeten passeren en recreanten aan de kant worden gezet.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen
[20 juli 2011]