Euregiosteen op Drielandenpunt

Drielandenmonoliet in de sneeuw

In de buurt van de monoliet van het politieke Drielandenpunt, staat de Euregiosteen die de drie landen verbindt. Het is toevallig dat net de eerste sneeuw gevallen was van een winter die nog moet komen.


In 1986, toen de grenzen nog potdicht waren, werd op aandringen van de Euregio Maas-Rijn in de buurt van het Drielandenpunt een bijzondere ‘grenssteen’ geplaatst. Terwijl alle andere grensstenen in het verleden getuigden van een politieke halsstarrigheid en een scheidend karakter, is de Euregiosteen een symbool van verbindende aard en legt getuigenis af van een beproefde samenwerking.

De Euregio Maas-Rijn met vier miljoen inwoners is een van de vele samenwerkingsverbanden in de Europese Unie. Het is heel bijzonder, dat het in dit geval gaat om een coöperatie van drie landen i.c. vijf gebieden: Maastricht in Nederland, Aken in Duitsland, Eupen in Duits België, Hasselt in Vlaams België en Luik in Waals België. Ooit was dit een samenhangend cultuurgebied met het graafschap Limburg in het midden.

Euregiosteen

Op de Euregiosteen zien we het embleem van het samenwerkingsverband. In 1976 werd de eerste werkgroep opgericht, in 1986 werd op het Drielandenpunt de steen geplaatst en pas in 1991 kreeg de Euregio een juridische status


De Duitse pers gebruikt het woord ‘findling’, dat wij eventueel met vondeling zouden kunnen vertalen, maar het begrip zwerfsteen is beter. De steen werd gevonden in een grote bruinkoolgroeve van Rheinbraun-West, in de buurt van Aken. Geologen weten zeker dat de zandsteen, uit het Tertiaire tijdperk, 15 miljoen jaar oud is. Veel jonger dan de vuurstenen in het Vaalser bos die bijna 100 miljoen en het carboonmassief aan de basis van het bos dat minstens 300 miljoen jaar oud is. Op de steen bevindt zich het embleem van de Euregio in de vorm van drie in elkaar verstrengelde grenzen

Gouverneur Sjeng Kremers van de Nederlandse provincie Limburg gebruikte tijdens de onthulling de naam: ‘De hoeksteen van de Euregionale samenwerking’

Euregiosteen

Hans Hermans
[27 november 2010]