Bij paal 118 Monument van de overtocht

Gp 117 (Foto: Hans Hermans)

Hier zien wij paal 117 op een heuveltje. Het perspectief wettigt de indruk dat op de achtergrond paal 118 staat, maar het is de kerktoren van het dorp Obbicht, waar stadhouder Willem van Oranje de Maas overstak.


[28 januari 2009]

Obbicht wordt ter plaatse Ob-beeg genoemd en betekent Boven-Beech eventueel Boven Grevenbicht. Aan de vooravond van de 80 Jarige Oorlog, stak stadhouder Willem van Oranje, die ook wel Vader des Vaderlands genoemd wordt, in de nacht van 5 op 6 oktober 1568, in Obbicht met een Duits huurleger de Maas over, om in Brussel de strijd aan te binden met de Spaanse troepen van Alva. De overtocht getuigde van bekwame militaire logistiek, maar de veldtocht mislukte. Om aan geld te komen vorderde Willem van de Rijksbisschop van Luik 100.000 gouddaalders. Toen de Rijksbisschop niet aan het dreigement voldeed, werd Tongeren door Willem ingenomen en verwoest.

Onze vaderlandse hymne Wilhelmus van Nassouwe herinnert aan de daden van Willem van Oranje. Zoals iedere politieke zet op het militaire schaakbord, moet ook deze operatie van twee kanten bekeken worden. Limburg behoorde tot 1555 aan het Huis Habsburg en viel toen aan Spanje. Net als de Limburgers waren ook de Spanjaarden katholiek en de soldaten stonden garant voor de vrijheid en rechten die betrekking hadden op de uitoefening van de RK religie. Op 1 juli 1999 onthulde kroonprins Willem Alexander, hier aan de Maas te Obbicht, in de buurt van grenspaal met nummer 118, een monument dat volgens de inscriptie herinnert aan de overtocht en de Limburgers aanspoort, om in navolging van Willem (de Zwijger) van Oranje, op te komen voor vrijheid en rechten van de mens. Een feit is dat vanaf 1713, toen de Spanjaarden zich terugtrokken, voor de RK bevolking nog nauwelijks rechten en vrijheden bestonden.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen


118 Monument (Foto: Hans Hermans)

Het monument dat herinnert aan de overtocht van Willem van Oranje op 6 oktober 1568 en op 1 juli 1999 door onze kroonprins onthuld werd, is naar een idee van Herman Veugelers en werd gerealiseerd door beeldhouwer Louis Reijnen.