Steen 833-A uit 1732

Gp 833-B (Foto: Dick Waanders)

Grenssteen 833-B bevat het jaartal 1731.


[3 september 2009]

De jaren 1731 en 1732 waren woelige jaren in onze ‘Vaderlandse’ geschiedenis. Ik schrijf vaderland tussen aanhalingstekens, omdat de grensbewoners feitelijk geen vaderland hadden. Naar gelang er grensstenen geplaatst werden, behoorden de bewoners bij de Republiek (Nederland) of bij Duitsland of eventueel bij Oostenrijk.

In 1731 vond er te Wenen een Verdrag plaats, tussen de Republiek, Engeland en de Habsburgers van Oostenrijk en Spanje. Het Verdrag mogen we niet verwarren met het Congres van 1815.

1. De zeemogendheden erkennen de Pragmatieke Sanctie, hetgeen betekent dat Maria-Theresia erfopvolgster wordt.
2. De Compagnie van Oostende wordt opgeheven.
3. Er zijn plannen een handelsverdrag te sluiten tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden.

Een probleem voor de Republiek waren de Habsburgse kernlanden. Feitelijk was het een conglomeraat van een groot aantal regeringen, talen en culturen, gelegen in het midden van Europa. Gebrek aan entiteit maakte de bestuurbaarheid van het rijk moeilijk en de volle potentie van de gebieden kon niet geheel benut worden.
Reeds in 1713 vaardigde Karel VI de Pragmatieke Sanctie uit, maakte de Habsburgse erflanden tot één geheel en probeerde tot een Habsburgse eenheid te komen. De erflanden konden overgedragen worden in zowel de mannelijk als de vrouwelijke lijn. Om te garanderen dat de sanctie inderdaad nageleefd zou worden, sloot Karel VI verdragen met diverse landen o.a. in 1731 met Engeland en in 1732 met de Republiek.
Volgens het in 1732 ondertekende Verdrag werd de Republiek gedwongen om de Habsburgse monarchie in tijden van nood bij te staan. Deze hulp kwam echter zeer langzaam op gang, omdat er onenigheid heerste in de diverse gewesten. De Republiek stuurde 5000 soldaten om Maria Theresia te helpen. Men had echter angst voor Frankrijk, want dat land moest niets van de Habsburgers hebben.
Het is niet uitgesloten dat de grensstenen, thans met de nummers 833A en 833B, geplaatst werden naar aanleiding van het Verdrag van Wenen van 1731.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen

833-A (Foto: Dick Waanders)

Grenssteen 833-A, op korte afstand van 833-B, bevat het jaartal 1732.