Smokkelverhaal bij steen 196B

Doorgang bij gp 196-B (Foto Hans Hermans)

Hier, bij grenssteen 196B, aan de voet van de Grensstraat te Vaals, bevindt zich een doorgang naar Duitsland voor voetgangers en fietsers. Hier smokkelde Heinz zijn C-TL over de grens.


[13 augustus 2008]

Voor een actieve hobbyfotograaf is een spiegelreflex camera het neusje van de zalm. Maar een halve eeuw geleden was een geavanceerd toestel voor de gewone man vrijwel onbetaalbaar. In 1974 kwam bij de firma Porst in Duitsland, een redelijk goedkope Porstreflex C-TL op de markt voor de prijs van DM 549, omgerekend ongeveer 600 gulden.

De EEG (Europese Economische Gemeenschap, als voorloper van de EU) bestond weliswaar al 17 jaar, maar daarvan was aan de tolgrenzen bar weinig te merken. Mijn vriend Heinz uit Vaals, die in Aken een C-TL wilde kopen, zag zich min of meer gedwongen het kostbare toestel over de grens te smokkelen en daarbij gebruik te maken van een ideale smokkelroute over het kerkhof van Vaals in de buurt van grenssteen 196B. Heinz was zo trots als een pauw en verliet de tram een halte voor de officiële grensovergang Aken-Vaals. Van daaruit liep hij over een veldweg van Hoeve Pfaffenbroich, naar grenspaal 196B en via het kerkhof aan de Grensstraat naar Vaals. Maar op het kerkhof zag hij in de verte een bekende douanier.

Mausoleum bij gp 196-B (Foto: Hans Hermans)

Op deze foto zien wij de achteruitgang aan de Grensstraat en het mausoleum van de familie Tyrell, waar Heinz zijn pas verworven aanwinst verborg. Op de voorgrond de poort van de hoofdingang aan de Vaalser kant.


Heinz sloop tussen de grafkruisen door naar het mausoleum van de familie Tyrell en verborg zijn pas verworven schat onder een knielbank. Nonchalant wandelde hij verder en zijn goed verborgen toestel zou hij later wel ophalen. Toen hij na een kwartiertje de verstopplaats bezocht, bleek tot zijn grote schrik het toestel verdwenen. Het huilen stond hem nader dan het lachen en thuis kon hij geen hap door de keel krijgen.

Plotseling werd hij opgeschrikt door de huisbel en zag iemand voor de deur, die ontzettend veel leek op de geüniformeerde man op het kerkhof. Hij had een fototoestel bij zich en zei: “Ik weet, dat jij van fotograferen houdt, ik heb hier een koopje. Voor mijn broer zijn diafragma’s en andere toestanden te ingewikkeld en hij wil het kwijt voor honderd gulden!”(…) Heinz haalde snel een meier uit zijn beurs en kwam voor de tweede keer die dag in bezit van een Porstreflex C-TL. Hij vermoedt nog steeds, dat dit het toestel was, dat hij eerder die dag in Aken kocht.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen

N-D schildje (Foto: Hans Hermans)

Op de as van de Grensstraat te Vaals, bevinden zich ook nu nog oude metaalklinkers met de letters D en N. Na de oorlog beschouwde Vaals de hele breedte van de Grensstraat als teritoriaal gebied van het Koninkrijk der Nederlanden, maar even later kreeg Duitsland de oostelijke helft van de straat terug.