Het Preusbos

Gp BD-1024 (Foto: Hans Hermans)

[23 juni 2008]

isteren was ik met Miriam onderweg in het Preusbos.
Daar maakte ik een foto van grenspaal B/D-1024. Op die plek bevindt zich waarschijnlijk een Malatenweide, dus een weiland, waar zich oorspronkelijk een leprozerie van de stad Aken bevond. Ook nu nog is het verloop van de B/D-grens ter plekke grillig. De kaarsrechte grenslijn, wordt hier onderbroken door een Duits weiland in het Belgische Preusbos. Ik ben van plan om in de toekomst iets te schrijven over Melaatsheid in de Middeleeuwen. Natuurlijk ook over leprozerieen en in het bijzonder over de vier grensstenen die hier, op de hoeken van de Malatenweide, geplaatst werden.
In een andere bijdrage iets over het Drielandenbos (Preusbos). Legio toeristen denken dat de naam afgeleid is van het koninkrijk Pruisen, maar het Duitse Rijnland, dus ook Aken, kwam pas in 1815 bij Pruisen. Wij (Vaals) kwamen toen (1815) bij het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I.
Van een Drielandenpunt was er toen geen sprake, want Belgie bestond nog niet.
Nu nog even iets over het toponiem Preusbos. Dit is een Romaans 'doorgeefluik'. dat vanuit het Waalse patois (volkstaal) naar hier kwam. Als Walen uit Verviers of Luik spreken over het stenige bos, dan zeggen zij: Li bws pireus. Door woorderosie veranderde pireus in de loop der jaren in preus.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen