Paragraaf 49

Miriam op een reen (Foto: Hans Hermans)

[24 juni 2008]

an de Nederlandse zijde van de grens mag men zich het hele jaar door niet op de velden begeven. Aan de Duitse kant van de grens, mag men het hele jaar door gebruik maken van traai of reen. In Limburg zegt men sjeet (scheiding).
Een traai, reen of sjeet is een perceelgrens, tussen twee velden, twee akkers, twee weilanden, twee bossen enz. Jagers hebben er meestal een gruwelijke hekel aan, als wandelaars van een traai of reen gebruik maken. Dit betekent echter niet, dat een jachtopziener of jager, iemand het wandelgenot mag ontzeggen.

Meestal is ook de politieke grens tussen twee soevereine staten, gelijktijdig een perceelgrens. Met andere woorden, tussen de twee nationale akkers ligt een perceelgrens. Ook van die traai of reen, mag vanuit Duits perspectief gebruik worden gemaakt. Vanuit Nederlands perspectief is dit echter verboden.

In Duitsland mogen ook weilanden en velden, die braak liggen, bewandeld worden, als het niet uitdrukkelijk, door middel van een verbodsbord, bijvoorbeeld ‘Naturschutzgebiet’ verboden is.
Het een en ander staat uitdrukkelijk vermeld in Paragraaf 49, Punt 1, van het Landschaftsgesetz NRW.

Laten wij ons dus niet door Nederlandse ambtenaren in de luren leggen, als wij van paal tot paal wandelen.


Hieronder volgt het bericht dat ik op 15 september 2006, m.b.t. reen of traai, ontving van de heer Berghoff, werkzaam bij de Landesjustiz Duesseldorf. Volgens Paragraaf 49, Punt 1 van het Landschaftsgesetz NRW, mag men principieel van een Feldraine (traai, reen of sjeet) gebruik maken.

Düsseldorf, 15 september 2006

Sehr geehrter Herr Hermans,

In Nordrhein-Westfalen ist das Betreten (" Wandern" ) der privaten Wege und Pfade, der Wirtschaftswege sowie der Feldraine, Böschungen, Öd- und Brachflächen und anderer landwirtschaftlich nicht genutzter Flächen zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr grundsätzlich gestattet (so §  49 Abs.  1 Landschaftsgesetz NRW).

Ich hoffe, Ihnen damit weiter geholfen zu haben,

mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag
Berghoff

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen