Het Andreaskruis

Gulden Vlies (Foto: Hans Hermans)

[23 juni 2008]

Zelf vind ik het ook leuk, dat ik veel contacten heb met heemkundevrienden in het aanpalende buitenland. Nederlandse heemkundevrienden dachten steeds dat het ANDREASKRUIS ontleend was aan het wapen van Maximiliaan van Oostenrijk. Denk b.v. aan de drie Andreaskruisen op het wapen van Amsterdam. Maar Duitsers dachten dat dit kruis ontleend was aan de vrouw van Max., dus aan Maria van Bourgondie. Van een Belg hoorde ik, en hij kon het bewijzen, dat reeds voor het huwelijk van Max. met Marie, beide echtelieden het Andreaskruis in hun wapen voerde. In het Huis Bourgondie, was de Andreasorde de voorloper van de zeer prestigieuze Orde van het Gulden Vlies.
In het Preusbos bij Vaals, op Belgisch gebied, staan zowel demarcatiestenen (geen grensstenen) met het Gulden Vlies uit 1615 alsook met het Andreaskruis uit 1724.

Hierboven een foto van een demarcatiesteen uit 1615 met een afbeelding van het Gulden Vlies. Tussen 1555 en 1713 was hier een demarcatielijn tussen Spaanse Nederlanden en Aken zijnde een stad van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen