Amsterdam, Andreaskruis

Amsterdamse vlag (Foto: Hans Hermans)

[23 juni 2008]

Ieder jaar trekt er een groepje uit Amsterdam mee met de carnavalsoptocht in Heerlen.
Deze foto maakte ik op 26 februari 2006.
Op hun vlag zijn heel duidelijk de drie Andreaskruisen te zien die de stad ontleent aan Maximiliaan van Oostenrijk. In het echte wapen van Amsterdam, bevindt zich boven het wapenschild de hoed van Maximiliaan. Amsterdam is aan Maximiliaan veel dank verschuldigd, maar de Mokummers willen dat vandaag aan de dag niet meer weten.
Omdat havensteden in de zuidelijke Nederlanden (Brugge, Antwerpen) hem tegenwerkten, beloonde hij Amsterdam met privileges. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten behoorde Amsterdam samen met Habsburg tot de Kabeljauwen. Maar veel andere steden in Nederland stonden aan de kant van de Hoeken.

Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen