Harry ten Veen: Market Reef

Een door de grens gedeeld eiland in de Botnische Golf

Market Reef (Bron: Wikipedia)

Afbeelding: en.wikipedia.org/wiki/Märket


In de Botnische Golf in het uiterste oosten van Finland ligt het kleine eilandje Market Reef. Het is een klein rotseiland van 3,3 hectare dat door de Fins/Zweedse grens wordt doorsneden. Oorspronkelijk liep de grens van ongeveer NNW naar ZZO. Sinds 1 augustus 1985 is de grens echter opnieuw vastgesteld.
Wat was namelijk het geval. In 1885 is door de Russen een vuurtoren gebouwd op Market Reef. Finland was toen nog een deel van Rusland. Omdat er toen nog geen goede kaarten beschikbaar waren is de vuurtoren per ongeluk op het Zweedse deel van het eiland geplaatst. Althans zo gaat het verhaal.

Dit was natuurlijk een situatie die niet kon voortduren en daarom is de grens op 1 augustus 1985 opnieuw vastgesteld. De grens werd om het vuurtoren complex heen gelegd zodat hij op Fins grondgebied kwam te staan. Ter compensatie werd een even groot deel van het Fins grondgebied aan Zweden toegekend. Door deze actie ziet de grens er nu uit als een gespiegelde liggende “S”.

Grensmarkeringen

Op het rotseiland zijn geen grenspalen of grensstenen te vinden. Bij storm wordt het eiland overspoeld door de golven en in de winter is er veel ijsgang. Palen zouden dit niet kunnen doorstaan. Vandaar dat de grens is aangegeven door in de rotsen geboorde gaten. Grensgaten dus in plaats van grenspalen.
In juli 2007 zijn de grensmarkeringen opgezocht en voorzien van witgeschilderde cirkels, zodat het curieuze grensverloop zichtbaar wordt.
Dit schilderwerk werd uitgevoerd door leden van de Finse Vuurtoren Vereniging.

Vuurtoren

Door de bijzondere ligging is Market Reef een goed oriëntatiepunt voor de scheepvaart. Waarschijnlijk komt de naam daar ook vandaan (markering). Natuurlijk geeft de vuurtoren ook aan dat hier een gevaarlijk rotseiland ligt.
De vuurtoren werd in 1885 dus gebouwd en in 1979 werd de toren omgebouwd zodat hij onbemand kon draaien.
Omdat de vuurtoren zo aan het vervallen was heeft de Fins Vuurtoren Vereniging de vuurtoren geadopteerd en is vanaf 2007 bezig het gebouwencomplex weer op te knappen.
In het zomerseizoen zijn steeds ploegen mensen bezig met allerlei werkzaamheden en langzaam maar zeker is alles weer in goede staat gebracht.

Radiozendamateurs

Voor radiozendamateurs heeft Market Reef een bepaalde status. Zij hanteren een “landenlijst” waarop niet alleen landen maar ook bijzondere entiteiten vermeld staan. Market Reef is zo’n bijzondere entiteit, omdat het van het moederland is gescheiden door een andere entiteit, namelijk de Aland Eilanden.
Regelmatig zijn er expedities door radiozendamateurs naar het eiland. De belangstelling is dan erg groot om met dit eiland verbinding te maken. Normaal zijn er immers geen mensen op Market Reef. De roepnaam van amateurradio stations begint met OJ0.

Foto’s van de grensmarkeringen

Ik was al lang op zoek naar plaatjes van de grens op Market Reef, Maar op een paar vage foto’s na was er eigenlijk niets te vinden. Mijn eerste foto kreeg ik van een Zweedse zendamateur die het eiland bezocht had. Dat was al een hele bijzonderheid.
Vorig jaar in augustus werd er een expeditie van een Belgisch/Nederlands team aangekondigd. Ik nam contact op met de groep en zij hebben voor mij een serie foto’s gemaakt van alle grensmarkeringen. Deze groep opereerde onder de roepnaam OJ0UR.
Dankzij hen kon ik mijn webpagina over Market Reef behoorlijk uitbreiden.

Mijn webpagina is te zien via dit adres:
http://home.planet.nl/~veenhh/borderland/europa/fi-se-market.htm

[18 mei 2012]
Harry ten Veen