Harry ten Veen: Laag water in de Dinkel

Harry & Harry in de Dinkel (Foto: Harry)

Op 12 juli jl. waren Harry van der Sleen en ondergetekende op pad om de Wigboldpalen en ook enkele recentelijk teruggeplaatste grenspalen in de omgeving te bezoeken. Harry schreef daar al iets over toen hij melding maakte van de Ge Donder Steen.
Een van onze doelen was steen 854 die langs de Dinkel staat in tweevoud, namelijk een aan de Duitse en een aan de Nederlandse zijde. Tot aan dit stenenpaar verloopt de grens namelijk door het water van de Dinkel naar het Oosten (Thalweg). Om het lastig te maken: de Dinkel zelf stroomt hier ongeveer westwaarts.

Op dit moment is er veel wateroverlast rondom de Dinkel. Op diverse plaatsen is het riviertje buiten z'n oevers getreden en is er wateroverlast en ramptoerisme. Dat het ook anders kan bewijst bijgaande foto. Hij toont Harry en Harry ten westen van het snijpunt van de gp's 854. Wij staan dus óp de grens, óp de thalweg.
We waren aanvankelijk van plan om vanaf gp854NL door de Dinkel te waden naar gp854DE. De hoge brandnetels maakten dat echter onmogelijk want we zouden dan midden in die stekelplanten onze schoenen moeten uittrekken. Vanaf Duitse zijde was het wel eenvoudig in het water te stappen. We dachten toen wat verkoeling te kunnen krijgen in het water. Het was namelijk een superwarme dag. Het water was echter vies lauw. Maar het was wel een mooie gelegenheid elkaar en ons samen te portretteren zo op de grens.
Rechts zie je Harry (van der Sleen) en links Harry.

[30 augustus 2010]
Harry ten Veen